"Ilman internettiä elämä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin" : lasten internetinkäytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arola, Emmi
dc.contributor.author Havula, Suvi
dc.date.accessioned 2012-10-04T10:43:35Z
dc.date.available 2012-10-04T10:43:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231724
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39888
dc.description.abstract Arola, E. & Havula, S. 2012. ”Elämä ilman internetiä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin”. Lasten internetin käytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen neljäsluokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu -tutkielma. Tutkielmassa perehdyttiin neljäsluokkalaisten internetin käyttökulttuuriin sekä riippuvuuden piirteiden ilmenemiseen heidän tietokoneenkäyttötottumuksissaan. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa neljäsluokkalaisten tietokoneen ja internetin käytön määrää ja piirteitä, tietokoneen käytön jakautumista viikolla, vapaa-ajan harrastusten yhteyttä tietokoneen käytön määrään sekä internetin käyttöön motivoivia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 168 oppilasta, joista 96 oli poikia ja 72 tyttöjä. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensimmäisen osan aineisto kerättiin oppilaiden viikon ajan täyttämistä nettipäiväkirjoista analysoimalla heidän tietotekniikan käytön piirteitään. Näitä päiväkirjoja analysoitiin yhteensä 106, joista poikien omia oli 55 ja tyttöjen 51. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että osa lapsista käyttää todella paljon tietokonetta, mutta runsas puolet lapsista käyttää sitä vain vähän tai harvoin. Runsain tietokoneen käyttö sijoittuu viikonlopulle, jolloin koulua ei ole. Vapaa-ajan harrastukset ovat yhteydessä tietokoneella vietettyyn aikaan, eli mitä enemmän oppilaalla on vapaa-ajan harrastuksia, sitä vähemmän hän viettää aikaa tietokoneella. Internetin käyttöön eniten motivoivat erilaiset pelisivut ja sosiaalisiin yhteisöpalveluihin liittyvät sivut. Riippuvuuden piirteitä oli havaittavissa muutamilta tietokoneen suurkuluttajilta, sillä heidän tietokoneella viettämänsä aika saattoi kohota jopa yli kolmeenkymmeneen tuntiin viikossa. Lapsille selkeää riippuvuuden määritelmää ei ole vielä tehty, joten tutkimuksessa tukeudutaan aikuisille tehtyyn riippuvuuden määritelmään, jossa yli 30 tuntia viikossa tietokoneen epäoleellista eli viihteellistä käyttöä kuvataan riippuvuudeksi. Tutkimuksen jälkimmäinen osa toteutettiin lähiopetuksessa, jossa lapsilta kerättiin kyselylomake, jonka tarkoituksena oli syventää ensimmäisessä vaiheessa saatuja tietoja.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lapset
dc.subject.other mediakasvatus
dc.subject.other median vaikutukset
dc.subject.other riippuvuus
dc.subject.other hyvinvointi
dc.title "Ilman internettiä elämä olisi tylsää, mutta ehkä jopa kivaakin" : lasten internetinkäytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa
dc.title.alternative Lasten internetinkäytön kulttuuri ja riippuvuuden piirteiden ilmeneminen 4.-luokkalaisten tietokoneenkäyttötottumuksissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210042594
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa mediakasvatus
dc.subject.ysa media
dc.subject.ysa riippuvuus
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa Internet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-10-04T10:43:35Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record