5.-6.-luokkalaisten oppilaiden sosiaaliset taidot ja kiusaaminen koulussa ja liikuntaharrastuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pasanen, Erkko
dc.contributor.author Pennanen, Matti
dc.date.accessioned 2012-10-03T14:04:42Z
dc.date.available 2012-10-03T14:04:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232320
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39867
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032579 en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoulun 5.–6.-luokkalaisten oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kiusaamista koulun ja liikuntaharrastuksen ympäristöissä. Mittasimme oppilaiden koulun ja liikuntaharrastuksen sosiaaliset taidot empatia-, yhteistyö- ja itsesäätelytaitojen osa-alueissa, jotka muodostettiin faktorianalyysillä Greshamin ja Elliottin SSRS-C –itsearviointilomakkeen pohjalta. Koehenkilöiksi valitsimme alakoulun viidennen ja kuudennen luokan oppilaita, joilla oli vähintään yksi liikuntaharrastus. Aineisto kerättiin Pohjois-Savossa ja Varsinais- Suomessa. Tutkimukseen valikoitui yhteensä 124 oppilasta, joista 70 olivat tyttöjä ja 54 olivat poikia. Ryhmien välisiä eroja analysoitiin t-testillä, koulun ja liikuntaharrastuksen osioiden eroja vertailtiin osioanalyysillä sekä muuttujien välisiä yhteyksiä selvitettiin Spearmanin järjestyskorrelaatio-kertoimella. Sosiaalisissa taidoissa löytyi eroja tyttöjen hyväksi. Neljässä kuudesta sosiaalisten taitojen osa-alueista tytöt arvioivat sosiaaliset taitonsa poikia paremmiksi. Kiusaamisen osalta pojat toimivat kiusaajana tyttöjä useammin, mutta kiusaamisen kohteeksi joutumisessa ei ollut sukupuolten välillä eroa. Koulussa kiusattiin huomattavasti enemmän kuin liikuntaharrastuksessa ja yleisimmät kiusaamismuodot koulussa olivat tyttöjen osalta nimittely, syrjiminen ja juoruilu, kun taas poikien yleisimmät kiusaamismuodot olivat nimittely, lyöminen ja syrjiminen. Koko otoksessa sosiaaliset taidot olivat käänteisesti yhteydessä kiusaamiseen, eli hyvät sosiaaliset taidot omaava oppilas ei toiminut kiusaajana tai häntä ei kiusattu. Sosiaaliset taidot ja kiusaaminen ovat yhteydessä ympäristöön ja sen takia on tärkeää tarkastella oppilaan sosiaalista toimintaa myös muualla kuin kouluympäristössä.
dc.format.extent 72 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sosiaaliset taidot
dc.subject.other kiusaaminen
dc.subject.other koulu
dc.subject.other liikuntaharrastus
dc.subject.other SSRS- arviointimenetelmä
dc.subject.other itsearviointi
dc.title 5.-6.-luokkalaisten oppilaiden sosiaaliset taidot ja kiusaaminen koulussa ja liikuntaharrastuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032579
dc.subject.ysa sosiaaliset taidot
dc.subject.ysa kiusaaminen
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa liikuntaharrastus
dc.subject.ysa itsearviointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-10-03T14:04:43Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record