Muuttuva ikäjärjestys sinfoniaorkesterissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Itäranta, Kristiina
dc.date.accessioned 2012-10-03T11:54:01Z
dc.date.available 2012-10-03T11:54:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231624
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032578 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39865
dc.description.abstract Tutkimuksen taustana on orkesterimuusikoiden ikääntyminen suomalaisissa sinfoniaorkestereissa. Ikääntyminen näkyy orkestereiden keski-iän nousuna ja sen taustalla on 1960–80- luvuilla tapahtunut uusien orkestereiden perustaminen ja vanhojen laajentaminen. Tuona ajanjaksona palkatut muusikot lähestyvät nyt eläkeikää yhtenäisenä kohorttina ja jäävät eläkkeelle 10–15 vuoden kuluttua jättäen jälkeensä tarpeen voimakkaille rekrytointitoimenpiteille. Tutkimus on tapaustutkimus yhdestä sinfoniaorkesterista, samalla kuitenkin kartoittaen myös valtakunnallista tilannetta. Aineistona on teemahaastatteluita, artikkeleita, aikaisempaa tutkimusta sekä havainnointia. Eri aineistojen yhdistelmän kautta löydetään erilaisia näkökulmia ikääntymiseen ja orkesterityöhön. Aineisto on järjestetty teemoittelemalla ja analyysin taustalla aineistoa peilaa ikästratifikaatioteoria. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella orkestereiden sisäistä ikärakennetta ja sen muutosta kiihtyvässä eläköitöitymisprosessissa. Tutkimustehtävät ovat seuraavia: millainen tuleva muutos orkesterin ikärakenteessa on, mistä löytyy uusien muusikoiden kerrostuma poistuvan tilalle ja miten ikääntyminen heijastuu työn tekemiseen. Millainen prosessi eläkkeelle jääminen on muusikolle? Mureneeko orkesterin ikärakenne suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää? Orkesterin ikäkohortit osoittautuivat epätasapainoisiksi; nuorten ja ikääntyvien muusikoiden kohortit olivat laajoja, kun taas keski-ikäisiä ja ikääntyneitä muusikoita oli vähän. Ikääntyvien kohortin lähestyessä eläkeikää ikäjärjestys alkaa muuttua nuorten siirtyessä ikääntyneiden tilalle vaativiin tehtäviin ja ikääntyvien löytäessä uusia rooleja työyhteisössä. Samalla tarvitaan uusi kohortti ammattitaitoisia muusikoita eläkkeelle jäävien tilalle ja tähän sukupolvenvaihdokseen voidaan alkaa valmistautua jo nyt kehittämällä pitkän aikavälin ikä- ja eläkestrategioita orkestereihin. fi
dc.format.extent 86 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other ikästratifikaatio
dc.title Muuttuva ikäjärjestys sinfoniaorkesterissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032578
dc.subject.ysa sinfoniaorkesterit
dc.subject.ysa muusikot
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa eläkkeelle siirtyminen
dc.subject.ysa ikärakenne
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-03T11:54:01Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record