Hajuton yhteiskunta? : jätekeskuksen hajun sosiokulttuuriset merkitykset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pöllänen, Katja
dc.date.accessioned 2012-10-03T11:01:35Z
dc.date.available 2012-10-03T11:01:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231617
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032572 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39860
dc.description.abstract Pro gradu-tutkielmani tarkoitus on tarkastella hajun sosiokulttuurisia merkityksiä jätekeskuksen kontekstissa. Tutkielmani on osa Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osaston monitieteistä projektia, jossa tarkoituksena on selvittää laitosmaisen biojätteen käsittelyn viihtyvyys- ja terveysvaikutuksia lähellä asuville ihmisille. Tarkastelen jätekeskuksen hajun kuvailua sekä yksilön, yhteisön että laajemmin suomalaisen kulttuurin viitekehyksessä. Ensisijaiset tutkimuskysymykset ovat, miten suomalaiset kuvaavat jätekeskuksen hajua ja millaisia kulttuurisia merkityksiä kuvaukset ilmentävät. Toissijaiset tutkimuskysymykseni ovat, onko jätekeskuksen hajulla vaikutuksia lähiympäristön asukkaiden elämään ja ovatko he toimineet jätekeskuksen vuoksi jollain tavoin ja jos ovat, miten. Tarkastelen hajun kuvailun heijastamia merkityksiä sivilisaatiokehityksen, sosialisaation ja deodoratisaation näkökulmista. Tutkimusotteeni on laadullinen, jossa kuitenkin käytän aineiston kvantifiointia apuvälineenä. Tutkimusmenetelmänä käytän Grounded Theoryä sekä aineiston luokittelua. Aineistonani on Kansanterveyslaitoksen toteuttamasta valtakunnallisesta puhelinhaastattelusta kolmen hajun kokemiseen liittyvän kysymyksen avovastaukset. Tarkasteltaessa jätekeskuksen hajun kuvailua yksilötasolla on havaittavissa runsaasti variaatiota, joka kuitenkin asettuu tiettyihin kulttuurisiin rajoihin. Jätekeskuksen hajun kuvailussa voidaan havaita joitakin eroavaisuuksia sukupuolten välillä, iän suhteen, paikkakunnittain sekä eri etäisyyksillä jätekeskuksesta. Sosioekonomisella asemalla tai koulutuksella ei puolestaan ole juurikaan vaikutusta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että vaikka hajun kuvailussa ei ole vakiintunutta sanastoa, ihmiset eivät jää sanattomiksi. Aineistossa vastaajat jäsensivät hajua muiden aistien ja aistimusten kautta sekä konkreettisten hajun lähteiden, negaatioiden ja apuluokitusten avulla. Tutkielman tekemisen on mahdollistanut Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osasto, josta olen saanut aineiston käyttööni sekä asiantuntevaa tukea tutkielman teon eri vaiheissa. Ohjaajieni erikoistutkija Tapio Litmasen (Jyväskylän yliopisto) ja Pia Verkasalon (Kansanterveyslaitos) lisäksi tutkielman tekemiseen ovat myötävaikuttaneet tutkimusprofessori Aino Nevalainen ja tutkija Marjaleena Aatamila. fi
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other haju
dc.subject.other aistit
dc.subject.other grounded theory
dc.subject.other kulttuurinen merkityksenanto
dc.subject.other sivilisaatiokehitys
dc.subject.other deodoratisaatio
dc.title Hajuton yhteiskunta? : jätekeskuksen hajun sosiokulttuuriset merkitykset
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032572
dc.subject.ysa haju
dc.subject.ysa aistit
dc.subject.ysa hajuaisti
dc.subject.ysa grounded theory
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-03T11:01:35Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record