Palvelualojen tunnetyö : tunnetyön ominaisuuksia ja merkityksiä sairaanhoitajien kuvailemina

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Perkkiö, Hanna
dc.date.accessioned 2012-10-03T10:01:11Z
dc.date.available 2012-10-03T10:01:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231609
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032570 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39858
dc.description.abstract Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia palvelualoilla tehtävää tunnetyötä. Tunnetyö tarkoittaa tunteiden hallintaa osana palkkatyötä. Palvelualojen tunnetyössä on tarkoituksena luoda asiakkaille myönteinen tunnetila. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on työelämän kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisääminen. Tutkimuskohteena on hoitoala ja kohderyhmänä sairaanhoitajat. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen tarkastelutapa on hermeneuttinen ja tutkimusote on induktiivinen. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tutkimusongelma kysyy, minkälaisena sairaanhoitajat kokevat työssään tekemänsä tunnetyön. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ominaisuuksia ja merkityksiä tunnetyöllä on sairaanhoitajien kuvaamana. Tutkimuksen alaongelmia ovat, miten sairaanhoitajat tekevät tunnetyötä, miten he sen kokevat, mikä on sen tarkoitus, tehtävä ja merkitys ja osuus työssä jaksamisen kannalta, jotka on muokattu haastatteluteemoiksi. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Arlie Hochschildin teos ”The Managed Hearth” ja Erving Goffmanin teos Arkielämän roolit (The Presentation of Self in Everyday Life). Teoreettisessa viitekehyksessä yhdistyvät työn sosiologia ja tunteiden sosiologia, joiden ohella yhteiskunnallinen muutos tunnetyön kannalta on huomioitu. Tutkimuksen aiheen ja kohderyhmän valintaan on vaikuttanut tutkijan omakohtaisen kokemuksen ja kiinnostuksen ja lisäksi työuupumuksen määrä palvelualoilla. Haastatteluaineisto on koottu keskisuuren kaupungin keskisuuresta sairaalasta kirurgian ja sisätautien osastoilta. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksan sairaanhoitajan haastatteluista. Haastateltavat ovat naisia, joilla on työkokemusta reilusta kahdesta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Aineistossa he kuvailevat kokemuksiaan tunnetyöstä ja kertovat sen merkityksestä, vaikutuksista ja ominaisuuksista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tunnetyöllä on merkitystä työssä jaksamisen ja sekä asiakkaan että työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että tunnetyö tekee vuorovaikutuksesta mielekästä ja palkitsevaa ja se edistää yhteistyötä. Sairaanhoitajien mukaan tunnetyö on keskeinen osa heidän työtään ja ammattitaitoaan. Työssä kertyvän tunnekuorman purkaminen työpaikalla eli työssä heräävien tunteiden prosessoi fi
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tunnetyö
dc.title Palvelualojen tunnetyö : tunnetyön ominaisuuksia ja merkityksiä sairaanhoitajien kuvailemina
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032570
dc.subject.ysa jaksaminen
dc.subject.ysa professionalismi
dc.subject.ysa palveluala
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa sairaanhoitajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-03T10:01:11Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record