Kolmannen sektorin työvalmentajat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huuhka, Teija
dc.date.accessioned 2012-10-03T10:00:51Z
dc.date.available 2012-10-03T10:00:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231604
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210032569 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39857
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kolmannella sektorilla työskentelevien työval-mentajien roolia eri järjestöissä. Tarkoituksena on selvittää, voidaanko näitä työvalmenta-jia verrata enemmän vertaistoimijoihin vai ammattimaisiin työnohjaajiin. Tätä selvitetään esimerkiksi ammatillistumisen ja vertaistoiminnan käsitteiden kautta. Tutkimuksessa ha-lutaan tuoda esille järjestöjen omaleimaisuus kansalaisyhteiskunnan osana. Tästä näkö-kulmasta halutaan myös tarkastella työvalmentajien roolia ja tehtävää. Tutkimuksen aineisto on hankittu teemahaastatteluilla, joihin osallistui kymmenen työ-valmentajaa kuudesta eri järjestöstä Keski-Suomen alueelta. Tutkimuksen aineisto analy-soitiin pääsääntöisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tämän lisäksi ana-lyysissa käytettiin myös grounded theoryn menetelmiä uusien teemojen esiin nostamisek-si aineistosta. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella kolmannen sektorin työvalmentajat ovat verrat-tavissa enemmän vertaistoiminnan kaltaisiin toimijoihin eikä niinkään työnohjaajan am-mattiin. Tämän mukaan työvalmentajia tulisikin ohjata ja kouluttaa vertaistoimijan roolin mukaisesti. Järjestöissä tarvitaan ammattimaista toimintaa palveluntuotannossa, mutta vertaistoiminnalla järjestöt erottautuvat niin yksityisistä kuin julkisen sektorin palvelun-tuottajista. fi
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other työvalmentajat
dc.title Kolmannen sektorin työvalmentajat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032569
dc.subject.ysa järjestöt
dc.subject.ysa kolmas sektori
dc.subject.ysa ammatillistuminen
dc.subject.ysa vertaisryhmät
dc.subject.ysa työnohjaajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Grounded theory
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-03T10:00:51Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record