Ryhmäostaminen elektronisessa B2C -kaupankäynnissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Summanen, Antti
dc.date.accessioned 2012-10-03T07:21:04Z
dc.date.available 2012-10-03T07:21:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39258
dc.description.abstract Summanen, Antti Ryhmäostaminen elektronisessa B2C -kaupankäynnissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 24 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Makkonen, Markus Ryhmäostaminen on merkittävä uudistus verkkokauppojen hinnoittelussa vuosituhannen vaihtuessa. Tässä uudessa hinnoittelumekanismissa asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa tuotteen hinnoitteluun ja myyjä voi samalla saavuttaa merkittävää etua myyntimäärien kasvaessa. Ryhmäostaminen hyödyntää tehokkaasti asiakkaiden omia verkostoja markkinoinnissa, käyttäen viestintäkanavina internetiä ja sosiaalisen median palveluita. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ryhmäostamista hinnoittelumekanismina ja osana verkkokaupan markkinointistrategiaa. Tavoitteena on määritellä ry-hmäostamisen käsite ja tutkia millaisia erityispiirteitä sillä on. Näiden erityis-piirteiden perusteella ryhmäostamista verrataan muihin hinnoittelumeka-nismeihin, kuten staattinen hinnoittelu ja erilaiset dynaamiset hinnoittelume-kanismit. Ryhmäostamisen eroista nousee esille erityisesti sen monimuotoisuus, kuten mahdollisen kolmannen osapuolen roolit kaupankäynnissä. Lisäksi vertaillaan ryhmäostamista hyödyntäviä verkkosivustoja Groupon, LivingSocial ja Mobshop.com. Vertailuun on valittu Yhdysvaltalainen, mutta suurin Suomessa toimiva ryhmäostosverkkokauppa Groupon, sen lähin kilpai-lija, Yhdysvaltalainen LivingSocial, sekä aiemmin mainittu vuosituhannen vaih-teessa toiminut Mobshop.com. Vertailussa Mobshop.com erottuu monipuoli-semman hinnoittelumekanisminsa ja erilaisen tuotevalikoimansa myötä. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other elektroninen kaupankäynti fi
dc.subject.other ryhmäostaminen fi
dc.subject.other hinnoittelumekanismi fi
dc.title Ryhmäostaminen elektronisessa B2C -kaupankäynnissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210032563
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record