"Tunnen, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan" : toiminnan mielekkyys ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkinnöissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Räihä, Kristiina
dc.date.accessioned 2012-10-01T15:29:29Z
dc.date.available 2012-10-01T15:29:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231523
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38715
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210012556 en
dc.description.abstract Väestön ikääntyessä vapaaehtoistyön merkitys ja mahdollisuudet ovat saaneet kasvavaa huomiota sekä yleisessä keskustelussa että tieteellisen tutkimuksen alalla. Koska vapaaehtoistyöllä on ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin tukemisessa kasvava roolinsa, on tärkeää pyrkiä saamaan tietoa siitä, minkälaisena vapaaehtoistyöntekijät itse kokevat vapaaehtoistyön merkityksen sekä luonteen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvinvointi (VAU) -hankkeeseen osallistuneiden ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkintöjä niissä kuvattujen toiminnan mielekkyyden sisältöjen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli syventää tietoa ikääntyneiden henkilöiden vapaaehtoistyöhön osallistumisesta sekä vapaaehtoistyön mielekkyyteen liittyvistä tekijöistä. Tutkimusaineiston muodostivat VAU-hankkeeseen osallistuneiden eläkeikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden täyttämät puolistrukturoidut päiväkirjat (n=63). Aineistoksi valitut päiväkirjat analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin tulokseksi päiväkirjoista muodostuivat mielekkyyden sisältöjen kolme pääluokkaa: vapaaehtoistyö on arvokasta, vapaaehtoistyö on tarkoituksenmukaista sekä vapaaehtoistyön toteuttaminen tarjoaa positiivisia kokemuksia ja haasteita. Vapaaehtoistyön arvoa aineistossa edustivat sisällöt ikääntymisen vaikutuksista avun tarpeeseen, vapaaehtoistoimijuuden ja toiminnan sisällöistä sekä avustettavan ilmentämästä toiminnan merkityksellisyydestä. Vapaaehtoistyön tarkoituksenmukaisuus näyttäytyi sisältöinä toiminnan tarkoituksesta sekä vaikutuksista niin vapaaehtoistyöntekijälle kuin avustettavalle henkilölle. Vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjoissaan kuvaamaa mielekkyyden kokemuksellisuutta edustivat aineistossa sisällöt toiminnan ja vuorovaikutuksen positiivisista kokemuksista sekä haastavista hetkistä ja tunteista. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vapaaehtoistyön mielekkyys kumpuaa paitsi vapaaehtoistyöntekijöiden henkilökohtaisista arvoista ja toiminnan kokemuksellisuudesta, myös sosiaalisista merkityksistä, joissa keskeisiä tekijöitä ovat iän myötä lisääntyvä avun tarve, toiminnan mahdollistaminen sekä avun antamisen arvostaminen. Vapaaehtoistyössä kohdatut haastavat tilanteet ja tunteet eivät tee toiminnasta lähtökohtaisesti epämielekästä, mutta korostavat vapaaehtoistyön ohjaavan tahon merkitystä vapaaehtoistyötä tukevana mahdollisuutena.
dc.description.abstract Due to the aging of the population the importance and possibilities of voluntary work have reached growing interest both among the general debate and in the scientific research field. Due to volunteering’s increasing role as a way to support the wellbeing of the elderly it is important to increase the knowledge of how the volunteers themselves experience the meaning and the nature of voluntary work. This paper studies diary entries of the elderly volunteers that participated in the Voluntary Work, Outdoor Recreation and Well-being of Older People – VOW project. The diary entries are investigated from the perspective of the meaningfulness of occupation in the writings of the volunteers. The purpose of the study was to deepen the knowledge of volunteering of the elderly, and the meaningfulness of volunteer-related factors. The research data consisted of 63 semi-structured diaries written by the retirement aged volunteers of the VOW-project. The diaries were analyzed using qualitative data-driven content analysis. As a result of the analysis, three main categories were formed: voluntary work is valuable, voluntary work is purposeful and volunteering offers positive experiences and challenges. The value of voluntary work in the study material appeared in the increased need of help due to aging, the value of the occupational actions that were conducted, and the meaningfulness that the assisted elderly expressed. The purposefulness of voluntary work occurred in the purpose and the effects of the volunteering for both the volunteer and the assisted person. The experiences of meaningfulness in voluntary work were to be seen in the contents as positive experiences from interactions and occupation and from challenging situations and emotions. The results of the study show that meaningfulness of voluntary work rises not only from the personal values of the volunteers and the experiences that the occupation holds, but also from the social meanings of volunteering. The central matters of social meanings in the diaries were the increasing need for help due to aging, enabling different kinds of occupations, and valuing the given assistance. The challenging situations and emotions faced during volunteering do not decrease the meaningfulness of the occupation but rather emphasise the importance of the organizational support for successful volunteering. en
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ikääntyneet
dc.subject.other vapaaehtoistyö
dc.subject.other mielekäs toiminta
dc.subject.other päiväkirja
dc.subject.other aineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.title "Tunnen, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan" : toiminnan mielekkyys ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkinnöissä
dc.title.alternative Toiminnan mielekkyys ikääntyneiden vapaaehtoistyöntekijöiden päiväkirjamerkinnöissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210012556
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa päiväkirjat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.date.updated 2012-10-01T15:29:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record