Asunnottomuus paikallisena ilmiönä : tapaustutkimus sosiaalityön näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppelin-Kivelä, Satu
dc.date.accessioned 2012-10-01T07:54:19Z
dc.date.available 2012-10-01T07:54:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231438
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210012551 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38685
dc.description.abstract Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisena paikallisena ilmiönä asunnottomuus näyttäytyy sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta Kokkolassa. Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus ja aineiston analyysissä on käytetty fenomenologista ideaa ja sisällönanalyysiä. Ilmiönä asunnottomuus on moniulotteinen ja varsin hankalasti määriteltävissä. Tutkielman rajauksella paikalliseen ja sosiaalityön kontekstiin, on pyritty saamaan aihe tutkimuksellisesti hallittavaan muotoon. Aineiston syventävä osuus on koottu kyselylomakkeilla paikallisilta sosiaalityöntekijöiltä. Kyselyllä kartoitettiin asunnottomien asiakkaiden määrää viimeisen vuoden aikana, sosiaalityöntekijän kokemuksen mukaan asunnottomuuteen vaikuttavia syitä sekä lopuksi pyydettiin kertomaan asunnottoman asiakkaan tarina. Aineisto koostuu kyselyn lisäksi teoreettisesta taustoituksesta sekä valtakunnallisista tilastoista ja paikallisista viranomaisteksteistä ja julkaisuista asunnottomuutta koskien. Aineiston pohjalta pyrin saamaan aikaan kuvauksen asunnottomuudesta Kokkolassa tarkastelemalla ja vertailemalla erilaisia aineistoja suhteessa aiempaan tutkimukseen ja teoriaan. Pyrin myös teoreettisesti luomaan kokonaiskuvaa asunnottomuudesta ilmiönä ja vertailun avulla tuomaan esiin sen paikallisessa tarkastelussa näyttäytyvät piirteet. Kokkolassa asunnottomuus näyttäytyy marginaalisena ongelmana. Tarkkaa asunnottomien määrää ei voida ilmoittaa. Merkittävänä havaintona aineistossa nousee asumispalveluiden pienentyminen viime vuosien aikana. Samoin se, että virallisissa tilastoissa asunnottomuus Kokkolassa näyttäytyy vähäisempänä kuin paikallisten empiiristen aineistojen tuloksista on tulkittavissa. Tässä tutkimuksessa tarkastelussa on sosiaalityöntekijän mahdollisuus auttaa ja tukea asunnotonta asiakasta. Sosiaalityöntekijöiden kirjoittamien kertomusten perusteella keskeisenä sosiaalityönkäytännön menetelmänä on yksilökohtainen sosiaalityö asiakkaan tilanteen ratkaisemiseksi. Koska asunnottomuuteen liittyy usein muita sosiaalisia ongelmia, asunnottomien asiakkaiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä toiseksi keskeiseksi menetelmäksi nousee verkostotyö ja viranomaisyhteistyö, mikä edellyttää sosiaalityöntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tulokset vastasivat melko hyvin tutkijana tekemieni reflektiivisten hypoteesien pohjalta muodostamiini ennakkokäsityksiini siitä, millaista asunnottomien asiakkaiden kanssa tehtävä sosiaalityö on. Sosiaalityöntekijöiden vastauksista ja aiemmasta tutkimuksesta ja teoriasta voidaan myös päätellä, että asunnottomuus on moniulotteinen ilmiö, jonka poistamisessa tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä. fi
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other asunnottomuus
dc.subject.other sosiaaliset ongelmat
dc.subject.other sosiaalityöntekijät
dc.subject.other sosiaalityö
dc.subject.other Kokkola
dc.subject.other tapaustutkimus
dc.title Asunnottomuus paikallisena ilmiönä : tapaustutkimus sosiaalityön näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210012551
dc.subject.ysa asunnottomuus
dc.subject.ysa sosiaaliset ongelmat
dc.subject.ysa sosiaalityöntekijät
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa Kokkola
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-01T07:54:19Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record