Työssäkäyvien vanhempien stressinhallintakeinojen ja vanhemmuustyytyväisyyden väliset yhteydet : onko vanhemmuuden stressin tasolla väliä?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Toivonen, Laura
dc.date.accessioned 2012-09-28T04:52:40Z
dc.date.available 2012-09-28T04:52:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231388
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38667
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkasteltiin, onko stressinhallintakeinoilla (tilanteen muuttaminen, mukautuminen, uudelleenarviointi, oireiden vähentäminen ja välttely) yhteyttä vanhemmuustyytyväisyyteen ja onko yhteys samanlaista korkean ja matalan vanhemmuuden stressin tilanteessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, eroavatko paljon ja vähän vanhemmuuden stressiä kokevien käyttämät stressinhallintakeinot toisistaan sekä selvitettiin, millaisia stressinhallintakeinoja käyttävät paljon vanhemmuuden stressiä kokevat vanhemmat. Tutkimuksen aineisto on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimus- ja kehittämishanketta ”Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina”. Hanke toteutettiin vuosina 2009-2011 ja sitä rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeessa tutkittiin Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyn sekä palvelualojen ammattiliitto Pamin jäsenistöä. Lopullinen vastaajamäärä oli 2756 henkilöä ja vastausprosentti 36,8 %. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli kyberneettinen stressinhallintateoria. Tutkimuskysymyksiin vastattiin regressioanalyysin ja varianssianalyysin avulla. Regressioanalyysin tulosten mukaan tilanteen uudelleenarviointi ja oireiden vähentäminen lisäävät vanhemmuustyytyväisyyttä, kun taas tilanteen välttely oli yhteydessä vähäisempään vanhemmuustyytyväisyyteen. Vanhemmuuden stressin todettiin olevan vahvin vanhemmuustyytyväisyyttä heikentävä tekijä. Matalan vanhemmuuden stressin ryhmässä tilanteen uudelleenarviointi lisäsi vanhemmuustyytyväisyyttä, kun taas tilanteen välttely vähensi sitä. Myös korkean vanhemmuuden stressin ryhmässä tilanteen välttelyn todettiin vähentävän vanhemmuustyytyväisyyttä. Stressinhallintakeinoilla havaittiin olevan enemmän yhteyttä vanhemmuustyytyväisyyteen silloin, kun vanhemmuuden stressiä ei koettu. Varianssianalyysin tulosten mukaan korkean ja matalan vanhemmuuden stressin ryhmät erosivat toisistaan stressinhallintakeinojen käytössä. Paljon vanhemmuuden stressiä kokevat käyttivät enemmän tilanteen muuttamista, mukautumista, välttelyä ja oireiden vähentämistä, mutta tilanteen uudelleenarvioinnin kohdalla ryhmien välillä ei ollut eroa. Tutkimuksen tuloksia voitaneen hyödyntää kartoitettaessa vanhemmuuden stressin kokemista sekä kehitettäessä stressinhallintataitoja esimerkiksi vanhemmille suunnatuissa valmennuksissa.
dc.format.extent 36 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Stressinhallintakeinot
dc.subject.other coping
dc.subject.other vanhemmuuden stressi
dc.subject.other perhestressi
dc.subject.other vanhemmuustyytyväisyys
dc.title Työssäkäyvien vanhempien stressinhallintakeinojen ja vanhemmuustyytyväisyyden väliset yhteydet : onko vanhemmuuden stressin tasolla väliä?
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209282533
dc.subject.ysa stressinhallinta
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa perhe
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa selviytyminen
dc.subject.ysa tyytyväisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-09-28T04:52:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record