Flying solo or working together? How are the media professionals managed? : perceptions of heads of PR-agencies and editors-in-chief

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matilainen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-09-27T14:39:59Z
dc.date.available 2012-09-27T14:39:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231352
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38663
dc.description.abstract Tämä tutkimus tutkii viestintätoimistojen ja sanomalehtien johtamista. Tutkimuksen aihe on haasteellinen, sillä aikaisemmat tutkimukset eivät tutki johtamista viestintäyrityksissä vaan keskittyvät mm. suhdetoiminnan (PR) integroimiseen osaksi viestintäyritysten asiakasorganisaatioiden johtamista. Sanomalehdissä johtamistutkimukset viime aikoina ovat taas jääneet vähemmälle, kun tutkimukset ovat kohdistuneet lähinnä mediamuutoksen vaikutukseen ja printtimedian tulevaisuusnäkymien arviointiin. Tutkimuksen teoreettinen tausta yhdisteltiin muun muassa käsitteistä huomiotyö ja push ja pull –prosessit, jotta voitiin painottaa media-alojen toiminnan muuttumista perinteisistä push-prosesseista pull-prosesseihin. Kohdeorganisaatioina tutkimuksessa oli 7 viestinnän konsulttitoimistoa ja 7 erikokoista sanomalehteä. Viestintäyrityksistä haastateltiin toimitusjohtajia ja sanomalehdistä päätoimittajia. Haastateltavien johtamiskäytänteitä analysoitiin fenomenografisella tutkimusotteella luomalla johtamisprofiileista kuvauskategorioita. Lisäksi tutkittiin, onko viestintäyritysten johtamiskäytänteillä ja mediamuutoksella yhteys. Tutkimuksessa nousi esille, ettei viestintäyritysten johtaminen puhtaasti edusta enää teollisista organisaatioista periytyviä johtamismalleja vaan yleisesti ottaen vastuu oli jaettu tasaisesti organisaation työntekijöille; suoraa käskemistä ja valvontaa ei esiintynyt ja alaiset olivat autonomisia. Tulosten perusteella viestintäorganisaatiot muistuttivat vapaan tiedonjaon organisaatioita (eng. shared-access system; ks. Ehin 2008) ja useiden johtajien profiili oli valmentajamainen. Tämä edellyttää johtajilta vastuunjakoa ja neuvonantoa tarvittaessa. Johtajat myös puhuivat mieluummin yhteistyöstä kuin johtamisesta, sillä ilmapiiri viestintäyrityksissä oli kollegiaalinen. Johtajilla viestintäyrityksissä korostuu taloudellinen vastuu ja päätoimittajilla vastuu lehden sisällöstä. Mediamuutos taas on vaikuttanut viestintäyritysten toimintaan, mutta vaikutus johtamiseen on vähäisempi.
dc.format.extent 113 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other johtaminen
dc.subject.other huomiotyö
dc.subject.other attention work
dc.subject.other public relations
dc.subject.other suhdetoiminta
dc.subject.other journalismi
dc.title Flying solo or working together? How are the media professionals managed? : perceptions of heads of PR-agencies and editors-in-chief
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209272530
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa suhdetoiminta
dc.subject.ysa journalismi
dc.subject.ysa sanomalehdet
dc.subject.ysa viestintäala
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.date.updated 2012-09-27T14:39:59Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record