Ammatillista keskustelua päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyöstä : Sosiaalitieto- ja Lastentarha-lehtien analyysi vuosilta 2006-2010

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Haapsalo, Paula
dc.date.accessioned 2012-09-27T11:55:02Z
dc.date.available 2012-09-27T11:55:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231318
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209272527 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38651
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyötä sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen ammattilehtien sisältämän aineiston avulla. Keskeisenä kysymyksenä on, miten moniammatillista yhteistyötä aineistossa käsitellään ja miten siitä keskustellaan. Tutkimus kohdentuu kuntien järjestämiin lakisääteisiin peruspalveluihin, lastensuojeluun ja päivähoitoon. Aineistona tutkimuksessa on 76 artikkelia vuosina 2006-2010 ilmestyneistä Sosiaaliturva-/Sosiaalitieto-lehdistä ja Lastentarha-lehdistä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia sovellettuna grounded theory –menetelmää. Tutkimus osoitti yhteistyön kahden eri toimintakulttuurin välillä joustavaksi. Aineistossa yhteistyöhön liitettiin: huoli lapsesta, kasvatusyhteisö, moniammatillinen yhteistyö, peruspalvelut ja lapsen etu. Näihin viiteen kategoriaan tiivistyi yhteinen lasten kasvatustyö. Aineistossa tuli keskeisesti esille varhainen puuttuminen ja huoli lapsesta. Yhteistyö teemaan liittyivät myös kunnissa toimineet erilaiset hankkeet ja projektit. Tutkimustulosten mukaan Sosiaaliturva-/Sosiaalitieto-lehdissä ja Lastentarha-lehdissä moniammatillista yhteistyötä kuvataan ensisijaisesti huolena lapsesta ja etenkin varhaiskasvatuksen ammattilehdissä varhaisella puuttumisella. Yleisemmällä tasolla viranomais- ja palveluorganisaatiossa yhteistyötä esitettiin tärkeänä työmenetelmänä lastensuojelun avohuollossa. Useimmiten äänessä olivat sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat, kentän ja palvelujen käyttäjien ääni ei tullut esille. Asiantuntijoiden huoli lapsesta oli merkittävä ja toisaalta resurssien vähäisyys sekä kuntien säästöt puhuttivat heitä. Olen halunnut pro gradu –tutkielmassani nostaa keskiöön tutkimusintressini kohteen eli lastensuojelun avohuollon ennaltaehkäisevän työn yhteistyössä päivähoidon kanssa. Asiantuntijoiden keskusteluissa pidettiin tärkeänä lapsiperheiden tukemista avohuollollisin keinoin, joka aineistossani ilmeni selkeästi. Tämä tulos vahvistaa tutkimukseni lähtöoletusta, jonka mukaan lapsen kasvattamiseen tarvitaan joskus myös ulkopuolista tukea. Tutkimustulosteni perusteella päivähoitoon ja lastensuojeluun tulisi lisätä resursseja, jolloin olisi riittävästi henkilökuntaa tukemaan lastensuojelun avohuollon tuella lapsiperheitä. fi
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Lastentarha (aikakauslehti)
dc.subject.other Sosiaalitieto (aikakauslehti)
dc.title Ammatillista keskustelua päivähoidon ja lastensuojelun yhteistyöstä : Sosiaalitieto- ja Lastentarha-lehtien analyysi vuosilta 2006-2010
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209272527
dc.subject.ysa moniammatillisuus
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.subject.ysa päivähoito
dc.subject.ysa varhainen puuttuminen
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.subject.method Grounded theory
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-27T11:55:03Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record