Foucault'n vapaus : vapaus Michel Foucault'n subjektikäsityksessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaikosuo, Petri
dc.date.accessioned 2012-09-26T08:39:20Z
dc.date.available 2012-09-26T08:39:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231222
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209262511 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38640
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on tarkastella, mitä annettavaa Michel Foucault’n ”jälkistrukturalistisella” tavalla ymmärtää subjekti ja vapaus voisi olla subjektin sekä tämän autonomian ja vapauden väitettyyn kriisiin nykykulttuurissa, jonka keskeisenä eetoksena katsotaan olevan liberaali individualismi eri muodoissaan. Vapauden ja autonomian väitetty kriisi on sekä filosofinen että poliittinen. Tutkimuksen päämäärät ovat saman suuntaiset kuin Foucault’n arkeologiassa. Tarkoitus on kartoittaa, kuinka mahdollisuuden ehdot nykyisyyden kokemiselle ovat muototuneet, kuinka kokemus subjektiudesta syntyy. Keskeinen tutkimista motivoiva kysymys on Foucault’n esittämä: ”Kuinka vapaita olemme ajattelemaan toisin?”. Kysyessämme nykyisyyttä, meidän täytyy kääntää katseemme menneeseen, siihen, kuinka tähän ollaan tultu. Tämän vuoksi työssä annetaan yksi kuvaus siitä, miten moderni yksilöllisyys on syntynyt ja millaiset intressit ovat vaikuttaneet nykykulttuurin arvopohjan muotoutumiseen. Lähden tutkimuksessani liikkeelle luonnehtimalla modernia aikaa ja yhteiskuntaa sekä ihmisenä olemisen nimenomaan moderniin ja postmoderniin aikaan liittyviä erityispiirteitä. Tähän liittyen tarkastelen sekä indivdiualistisen ihmiskäsityksen kehitystä sekä yksilön ja yhteisön lähtökohdakseen ottavien näkemysten peruslähtökohtia ja jännitteitä. Esittelen yksilön autonomian, itsemääräämisen käsitettä, autonomian ehtoja ja edellytyksiä sekä kysymyksiä siitä, mitä kuuluu yksilön itsemääräämisen alaan, mikä on sen suhde vapauteen. Charles Taylorin pohjalta tarkastelen autenttisuutta, itsensä toteuttamisen eetosta nykyihmisen yhtenä keskeisimmistä eteenpäin vievistä voimista. Tähän asti esitettu muodostaa pohjan ja taustan käsitellä Foucault’n ajattelusta hahmottuvaa käsitystä subjektista. Keskeistä tälle poststrukturalistiseksi kuvatulle käsitykselle on subjektin ja tämän vapauden näkeminen ihmisyksilöstä irrotettuna. Johanna Oksalan esitykseen tukeutuen tarkastelen subjektin vapautta Foucault’n ajattelussa kielen, ruumiin ja etiikan tasoilla. fi
dc.format.extent 202 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Foucault, Michel
dc.title Foucault'n vapaus : vapaus Michel Foucault'n subjektikäsityksessä
dc.title.alternative Vapaus Michel Foucault'n subjektikäsityksessä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209262511
dc.subject.ysa vapaus
dc.subject.ysa postmoderni
dc.subject.ysa autonomia
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa liberalismi
dc.subject.ysa individualismi
dc.subject.ysa kommunitarismi
dc.subject.ysa fenomenologia
dc.subject.ysa autenttisuus
dc.subject.ysa arkeologia
dc.subject.ysa genealogia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-26T08:39:21Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record