Suhtautuminen joustavan työaikamallin käyttöönottoon : tapaustutkimus hammaslääkäriasemalta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heiskanen, Päivi
dc.date.accessioned 2012-09-21T10:14:36Z
dc.date.available 2012-09-21T10:14:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231034
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38612
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoitus oli tutkia joustavan työaikamallin käyttöönottoa yksityisellä hammaslääkäriasemalla. Tutkimusongelmana oli selvittää, mitä mieltä työntekijät olivat joustavasta työaikamallista ja miten suhtautumista joustavaan työaikamalliin perusteltiin. Lisäksi tutkittiin, mitä haasteita joustavan työaikamallin käyttöönottoon liittyi ja mitä mieltä lapsettomat hoitajat olivat hammaslääkäreiden perhelähtöisistä työaikajoustoista. Teoreettisena taustana oli tutkimuksia työaikajoustoista sekä hoitoalaan sopiva professiotutkimus. Organisaatiokulttuurin käsitettä hyödynnettiin tutkittaessa joustavaan työaikamalliin siirtymistä. Tämän kvalitatiivisen tapaustutkimuksen aineiston kolmetoista haastattelua toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastateltavina oli kaikkia työntekijäryhmiä hammaslääkäriasemalta pääpainon ollessa hoitajien näkemyksissä. Aineiston analyysi aloitettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla, jota jatkettiin teemoittelulla, ja lopuksi teemoista muodostettiin tyyppejä. Joustava työaikamalli ei miellyttänyt hoitajia, koska he eivät hyötyneet siitä. Tuloksena oli kaksi eri tavoin joustavaan työaikamalliin suhtautuvaa tyyppiä. Toinen oli ”vanhempi joustava hoitaja”, joka edusti perinteisemmän joustavan hoitajan mallia. Toinen tyyppi oli ”nuori vapaa-ajasta kiinni pitävän hoitaja”. Siinä oli havaittavissa uudenlaista vahvempaa ja kriittisempää hoitajatyyppiä, joka ei halunnut joustaa muiden hyväksi. Tyyppi oli lapseton, ja vapaa-aika ja rutiinit olivat sille erittäin tärkeitä. Hoitajat arvostivat säännönmukaisia työaikoja, ja kokivat työaikamallin vähentävän heidän työaikaautonomiaansa. Hoitajien semiprofessionaalinen asema nousi selkeästi esille työaikamallin käyttöönotossa, koska heillä oli hammaslääkäreitä vähemmän valtaa päättää työajoistaan. Tutkielmasta selvisi, että joustavan työaikamallin käyttöönottoon ja siihen suhtautumiseen vaikuttaa paljon erilaisia asioita, kuten joustojen toteutus, lääkäreiden ja hoitajien välinen professionaalinen suhde, perhetilanne ja työpaikan organisaatiokulttuuri.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other joustava työaika
dc.subject.other työn ja perheen yhteensovittaminen
dc.title Suhtautuminen joustavan työaikamallin käyttöönottoon : tapaustutkimus hammaslääkäriasemalta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209212485
dc.subject.ysa työaika
dc.subject.ysa hammashuolto
dc.subject.ysa hammashoitajat
dc.subject.ysa hammaslääkärit
dc.subject.ysa organisaatiokulttuuri
dc.subject.ysa professiot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.date.updated 2012-09-21T10:14:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record