Eurooppalaisuus, Euroopan unioni ja "Euro-Suomi" ikääntyneiden näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kivistö, Laura
dc.date.accessioned 2012-09-21T09:58:38Z
dc.date.available 2012-09-21T09:58:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231023
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38609
dc.description.abstract Tämän pro gradu-työn tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä ja mielipiteitä ikääntyneillä on eurooppalaisuudesta, Euroopan unionista ja Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa. Tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden käsitysten ja mielipiteiden avulla tarkastellaan, onko heillä havaittavissa jonkinlaista eurooppalaista identiteettiä ja miten se suhteutuu heidän kansalliseen, suomalaiseen identiteettinsä. Tutkimusaineisto kerättiin järjestämällä kaksi ryhmähaastattelua, jotka perustuivat teemahaastattelurunkoon. Kolme pääteemaa olivat eurooppalaisuus, Euroopan unioni ja Suomen jäsenyys siinä. Ryhmähaastatteluissa haastateltiin 70-85- vuotiaita, 1920-1930-luvuilla syntyneitä jyväskyläläisiä. Ensimmäinen ryhmä koostui Ikääntyvien yliopiston opiskelijoista ja toinen jyväskyläläisen palvelutalon asukkaista. Haastateltavat kuuluvat ”sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen”. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, joka perustuu teemahaastattelua varten tehtyyn haastattelurunkoon. Analyysi jakautuu kolmeen päälukuun; Euroopan ja eurooppalaisuuden määrittelyä, Euroopan unioni ja Suomen EU-jäsenyys sekä ikääntyneenä ”Euro-Suomessa”. Eurooppalaisuus näyttäytyi haastateltaville maantieteen ja maanosan kulttuurisen yhtenäisyyden ja toisaalta moninaisuuden kautta. Euroopan unioni aiheutti haastateltavissa ristiriitaisia tuntemuksia; sen ideaa pidettiin hyvänä, mutta käytännön toteutusta kritisoitiin. Haastateltavat identifioituivat edelleen ensisijaisesti Suomeen, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. He identifioituivat jonkin verran myös Eurooppaan, mutta enemmän sen kulttuuriperintöön ja arvoihin kuin Euroopan unioniin symboleineen. Ikääntyneiden puhuessa tutkimuksen teemoista, oli havaittavissa, että taustalla vaikutti jonkin verran heidän sukupolvensa kokemat vaiheet, erityisesti sota-aika.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Euroopan unioni
dc.title Eurooppalaisuus, Euroopan unioni ja "Euro-Suomi" ikääntyneiden näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209212482
dc.subject.ysa eurooppalaisuus
dc.subject.ysa kansallinen identiteetti
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa suomalaisuus
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.subject.ysa sukupolvet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-09-21T09:58:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record