"Kaikki lähtee tiimistä" : aamutuottajien työ Yleisradion maakuntaradioissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Turunen, Suvi
dc.date.accessioned 2012-09-20T11:24:33Z
dc.date.available 2012-09-20T11:24:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1228662
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38591
dc.description.abstract Tv-lähetyksissä on ohjaajat ja sanomalehdissä toimitussihteerit. Samankaltaista työtä tekevät radioissa tuottajat. Radiotuottajien työ on kuitenkin huonommin tunnettua – varsinkin yleisön keskuudessa, mutta myös alan sisällä. Tässä opinnäytetyössä kuvataan Yleisradion maakuntatoimitusten tuottajien arkityötä sekä sen vaikutuksia lähetyksiin ja niiden tekemiseen. Tarkastelun kohteena on 2000-luvun puolivälissä YLE Radio Suomessa käyttöönotettu on air -tuottajamalli. Tässä tutkimuksessa pohditaan tuottajan roolia tiiminsä esimiehenä ja lähetyksen ohjaajana. Tutkimuksen teoriaosuudessa pohditaan lähetysvirtaradion olemusta sekä journalistista esimiestyötä. On air -tuottajamalliin on ollut pitkä polku Yleisradiossa. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2006 ja 2007, jolloin uuteen toimintamalliin oltiin juuri siirrytty. Aineisto koostuu maakuntaradioiden aamutuottajien ja YLE Radio Suomen ohjelmapäällikön teemahaastatteluista sekä tuottajien työskentelyn havainnoinnista. Olen lisäksi hyödyntänyt omaa työkokemustani maakuntaradion tuottajana. On air – tuottaja tekee työtään on air eli lähetyksen ollessa käynnissä. He seuraavat ja ohjaavat lähetystä, ikään kuin toisina silminä, korvina ja käsinä. Tuottajan tehtävä on tukea lähetystä tekeviä juontajia ja reporttereita. Haastattelujeni perusteella tuottajat kokevat olevansa ennen kaikkea kuulijoiden asialla. Tutkimukseni perusteella tuottajan läsnäolo tekee lähetyksistä monipuolisempia ja tasalaatuisempia. Tuottaja huolehtii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta ja siitä, että oikeat asiat tulevat käsiteltyä lähetyksessä oikealla tavalla. Tuottajat vastaavat lähetystensä sisällöistä sekä laadun valvonnasta säännöllisen palautteenannon kautta. He huolehtivat, että lähetysten sisältö vastaa kanavan linjausta ja tilausta. Yhteistyön ja tiedonkulun huolehtiminen muuhun toimitukseen ja koko Yleisradioon on myös tärkeää. Tuottajat myös suunnittelevat ja kehittävät ohjelmistoa. Tutkimus osoitti tuottajien työn olevan haastavaa, aamulähetysten osalta myös kuluttavaa. Tuottajien jaksaminen ja rajaamaton työnkuva nousivatkin esiin ongelmina. Uuden esimiesryhmän ammatti-identiteetti vaikutti myös heikolta. Esimiestyö koettiin haasteellisimmaksi: radiotoimittajat tekevät työtään persoonansa kautta, minkä vuoksi heidän johtamisensa vaatii erityistä ”sosiaalista pelisilmää”. Haastattelemani tuottajat kaipasivat lisää koulutusta, erityisesti henkilöjohtamiseen. Arkityötään tuottajat tekivät lähetys edellä: journalismi meni esimiestyön ohi.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Yleisradio
dc.title "Kaikki lähtee tiimistä" : aamutuottajien työ Yleisradion maakuntaradioissa
dc.title.alternative Aamutuottajien työ Yleisradion maakuntaradioissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209202464
dc.subject.ysa radio
dc.subject.ysa tuottajat
dc.subject.ysa radio-ohjelmat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine journalistiikka fi
dc.contributor.oppiaine Journalism en
dc.date.updated 2012-09-20T11:24:33Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record