Politiikkaa Pohjantähden alla : Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian politiikkarepresentaatio retorisen käsitehistorian näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niemi, Joel
dc.date.accessioned 2012-09-19T07:22:47Z
dc.date.available 2012-09-19T07:22:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226951
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209192441 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38572
dc.description.abstract Pro gradu-tutkielmani tarkoituksena on tarkastella Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian politiikkarepresentaatiota politiikan retorisen käsitehistorian näkökulmasta. Työssäni Frank Ankersmitin esteettinen teoria historiallisesta representaatiosta tarjoaa lähtökohdan Linnan trilogian tarkasteluun kohteestaan itsenäisenä substituutiona. Kari Palosen vuonna 2006 ilmestyneessä teoksessa The Struggle with Time esittelemät, politiikan aktiviteettia kuvaavat topokset muodostavat tutkielmassani analyysin työkalun, jota käytän tarkastellassani trilogian henkilöiden politiikkapuheenvuoroista ilmenevää, linnalaista tapaa representoida 1900-luvun alkupuolen suomalaista politiikkaa. Tutkielmassani osoitan, että kirjallisuudentutkimuksen lähtökohdista muodostunut kanonisoitunut tulkinta Täällä Pohjantähden alla -trilogiasta kertomuksena kansallisen yhteisymmärryksen syntymisestä voidaan asettaa politiikan tutkimuksen näkökulmasta kyseenalaiseksi. Väitän, että poliittisten myrskyjen tyyntyminen teossarjan lopussa ei tarkoita kaikkia osapuolia tyydyttävän yhteisymmärryksen syntymistä, vaan siinä voiton korjaa lopulta Linnan metahistoriallisia kantoja noudattava poliittinen linja ja politikoinnin tyyli. Työni luvussa kaksi tarkastelen Ankersmitin teoriaa historiallisesta representaatiosta. Mennyttä aikaa koskeva esitys edustaa Ankersmitille kohteensa ohella tekijänsä moraalis-poliittisia kannanottoja. Esteettisestä näkökulmasta historiallinen esittäminen tarjoaa välineen myös menneisyydellä politikointiin. Luvussa kolme käyn läpi trilogian poliittiset tapahtumat ja käsittelen teoksen syntyhistoriaa ja sitä ympäröinyttä keskustelua. Analyysissani luvuissa neljä ja viisi sovellan Palosen politiikan retorisen käsitehistorian topoksia Täällä Pohjantähden alla -trilogian poliittisen representaation tulkitsemiseen trilogian henkilöiden politiikkapuheesta. Tutkielmani keskeisenä tuloksena on, että Linnan esityksessä kirjoittajan edustamat metahistorialliset kannanotot limittyvät Janne Kivivuoren henkilön edustamaan poliittiseen sankaruuteen. Kivivuoren edustama sosialidemokratia osoittautuu trilogian lopussa poliittiseksi voittajaksi. Poliittisen retoriikan käsitehistoriallisesta näkökulmasta teossarjasta hahmottuu normatiivinen kuva politiikasta harvojen taitona. Linnan representaatiosta voidaan havaita myös viitteitä siitä, kuinka kirjailija pyrki teoksellaan osallistumaan myös aikansa päivänpoliittiseen keskusteluun ja kirjoittamaan uudellen suomalaista poliittista historiaa.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Linna, Väinö
dc.subject.other Ankersmit, F. R
dc.subject.other Palonen, Kari
dc.subject.other historiallinen representaatio
dc.subject.other politiikan retorinen käsitehistoria
dc.subject.other politiikan topokset
dc.title Politiikkaa Pohjantähden alla : Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian politiikkarepresentaatio retorisen käsitehistorian näkökulmasta
dc.title.alternative Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian politiikkarepresentaatio retorisen käsitehistorian näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209192441
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa politiikka
dc.subject.ysa käsitehistoria
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa kaunokirjallisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-19T07:22:47Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record