Användning av inlärningsstilar i svenskundervisning på lågstadiet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Härkönen, Pauliina
dc.date.accessioned 2012-09-13T16:01:47Z
dc.date.available 2012-09-13T16:01:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38541
dc.description.abstract Jokaisella oppilaalla on oma tapansa ja tyylinsä oppia parhaiten. Nämä tyylit tulisi ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa sekä itse opetuksessa, jotta oppimistulos olisi mahdollisimman hyvä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, ottavatko opettaja ja opettajaopiskelijat huomioon oppilaidensa erilaiset oppimistyylit sekä mitä he ajattelevat oppimistyyliteorioista. Tarkoituksenani on myös kartoittaa, kuinka paljon opettajat hyödyntävät erilaisia oppimistyylejä opetuksessaan, ovatko he tietoisia omista oppimistyyleistään ja vaikuttavatko ne opetukseen. Lisäksi tutkin suosivatko opettajat jotakin tai joitakin tiettyjä oppimistyylejä opetuksessaan, ja jos, niin miksi. Tutkimusaineistoni koostuu oppituntien observoinneista ja neljästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Observoidut tunnit olivat kestoiltaan erimittaisia: kolme 45 minuutin ja kolme 90 minuutin ruotsin oppituntia. Haastattelin yhtä ruotsin kielen opettajaa sekä kolmea ruotsin kielen opettajaopiskelijaa. Käytän aineistoni analysoinnissa sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimusaineiston suppeuden vuoksi tutkielmani tarkoitus ei ole yleistää, vaan kartoittaa oppimistyylien hyödyntämistä oppitunneilla ja selvittää opettajaopiskelijoiden ja opettajan mielipiteitä ja käsityksiä oppimistyylien käyttämisen hyödystä. Tutkimustuloksistani kävi ilmi, että opettajat suhtautuvat oppimistyyleihin positiivisesti ja ymmärtävät niiden hyödyn ja merkityksen kieltenopettamisessa. Eri oppimistyylien hyödyntäminen mahdollistaa sen, että opetuksessa otetaan huomioon kaikenlaiset oppijat. He eivät suosi tarkoituksenmukaisesti mitään tiettyä oppimistyyliä, vaan hyödyntävät tehtäviä, joissa yhdistyy kaksi tai useampi tyyli. Observoinnin perusteella voidaan todeta, että tunneilla käytettiin eniten auditiivisen ja visuaalisen oppimistyylin yhdistelmätehtäviä.
dc.format.extent 25
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other svenska språket
dc.subject.other inlärningsstilar
dc.title Användning av inlärningsstilar i svenskundervisning på lågstadiet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209132403
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-09-13T16:01:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record