Jokaiselle tarpeensa mukaan : moniarvoisen koulutuspolitiikan yksilöllinen normi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alaja, Anni
dc.date.accessioned 2012-09-13T05:43:31Z
dc.date.available 2012-09-13T05:43:31Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226722
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209132398 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38535
dc.description.abstract Suomalaisessa perusopetuksessa on toteutettu viimeisten vuosikymmenten aikana muutoksia, jotka vaikuttavat perustavalla tavalla opetuksen sisältöön, muotoon ja tarkoitukseen. Yksilöllisyys ja taloudelliset tavoitteet ovat saaneet entistä keskeisemmän merkityksen koulutuspoliittisen toiminnan osana. Kasvatustieteissä on viitattu koulutusjärjestelmän uuteen kehitysvaiheeseen koulutuksen kolmantena aaltona. Kehitys on osa tehokkuuden, valinnanvapauden ja kilpailun nimissä toteutettua julkisen hallinnon uudelleenorganisointia. Tämän tutkimuksen tehtävä on tarkastella koulutuksen kehitystyön saamia diskursiivisia muotoja vapauden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon suhteen. Yksilölliset käytännöt ovat historiallisesti esiintyneet tasa-arvon tavoitteen vastaisina – nyt niistä on kuitenkin tullut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ehto. Millä tapaa koulutuksellisen tasaarvon uusi diskurssi rakentuu suhteessa peruskoulun historiaan ja perusopetusta sittemmin kohdanneeseen uusliberalistiseen kehitystyöhön? Lähestyn aihetta diskurssianalyysin keinoin pyrkien kuvaamaan koulutuksellisen keskustelun poliittista ja hallinnallista luonnetta. Tutkimusaineistonani on hallituskausittain ilmestyvä Koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosina 2003-2008 ja 2007-2012. Kehittämissuunnitelmat ilmentävät koulutuksen kolmannelle vaiheelle ominaisia arvoja: yksilöllisyyden, jouston ja valinnanvapauden ihanteita. Toisaalta ne pyrkivät ylläpitämään hyvinvointivaltioon ja peruskoulun historiaan keskeisellä tavalla liittyviä tasa-arvon ja sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteita. Koulutuspolitiikan käytännöt rakentuvat koulutuksen kehittämissuunnitelmissa pedagogiselle ja terapeuttiselle tavoitteelle. Yksilölliset tarpeet, mahdollisuudet ja kyvyt ohjaavat suunnitelmissa opetuksen sisältöä ja muotoa. Koulutuksellista tasa-arvoa tarkastellaan kehitystyössä yhteisen asteikon ja vertailun sijaan yksilöllisistä lähtökohdista. Koulutuksen uusi normi ei rakennu kansalliselle tavoitteelle tai muodolliselle oppimäärälle, vaan oppilaan yksilöllisistä ominaisuuksista johdetuille toiminnan ehdoille. Toisaalta oppilas ja kouluyhteisö tuodaan kehittämissuunnitelmissa osaksi sosiaali- ja talouspoliittista toiminnan kenttää. Koulutuksen kehittäminen perustuu erilaisille yhteiskunnallisille tavoitteille, kuten syrjäytymisen ehkäisylle tai työmarkkinoiden tarpeiden täyttämiselle. Yksilölliset rakenteet syntyvät osana tätä sosiaalista ja taloudellista kehitystyötä; niistä tulee koulutuksen kehittämissuunnitelmissa taloudellisen menestyksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edellytys. Oppilas tuodaan koulutuksen kehittämissuunnitelmissa osaksi yhteiskunnallista kehitystyötä yksilöllisten tarpeiden, mahdollisuuksien ja rajoitteidensa kautta.
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other koulutuspolitiikka
dc.subject.other perusopetus
dc.subject.other tasa-arvo
dc.subject.other uusliberalismi
dc.subject.other normi
dc.title Jokaiselle tarpeensa mukaan : moniarvoisen koulutuspolitiikan yksilöllinen normi
dc.title.alternative Moniarvoisen koulutuspolitiikan yksilöllinen normi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209132398
dc.subject.ysa koulutuspolitiikka
dc.subject.ysa perusopetus
dc.subject.ysa tasa-arvo
dc.subject.ysa uusliberalismi
dc.subject.ysa normit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-13T05:43:31Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record