"Tanssi kuin kukaan ei katsoisi" : nuorten musiikillinen tunneilmaisu liikkeen avulla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Luopajärvi, Raisa
dc.date.accessioned 2012-09-12T12:13:49Z
dc.date.available 2012-09-12T12:13:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209122391 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38534
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko musiikin välittämien tunteiden tanssillisessa liikeilmaisussa havaita eroja eri tunteiden välillä. Liikemittaustutkimus kohdistui erityisesti nuoriin ja siihen osallistui 61 14-vuotiasta tutkittavaa. Liikkeen eroja tutkittiin niin sanottujen perustunteiden, vihan, pelon, ilon, surun ja hellyyden, välillä. Liikettä analysoitiin Labanin (1950) neljän liikefaktorin, Tilan, Painon, Ajan ja Virtauksen, avulla. Tilastollisena menetelmänä käytettiin toistomittausten varianssianalyysia. Tulokset osoittivat, että liikeilmaisussa voitiin havaita selkeitä eroja riippuen siitä, mitä tunnetta liikkeellä ilmaistiin. Liikkuminen erosi erityisesti tunteiden aktivaatiotason mukaan siten, että ilo ja viha korkean aktivaatiotason tunteina erosivat selvästi matalan aktivaatiotason tunteista pelosta, surusta ja hellyydestä. Liikkuvuus oli suurinta iloa ilmaisevassa liikkeessä ja erosi selvästi kaikista muista tunteista (pelko, suru, hellyys) paitsi vihasta. Liikkuvuus surun ilmaisussa oli selvästi kaikkia muita tunteita vähäisempää. Liike oli kevyintä iloa ja vihaa ilmaisevassa liikehdinnässä ja raskainta surua ilmaisevassa liikkeessä. Myös pelkoa ilmaiseva liike oli selvästi iloa ja vihaa raskaampaa. Liikkuminen oli nopeinta iloisessa ja vihaisessa liikkeessä ja erosi selvästi pelkoa, surua ja hellyyttä ilmaisevasta liikkeestä. Surullinen liike oli selvästi kaikkia muita tunteita hitaampaa. Liikkuminen oli kaikkein nykivintä ja nopeimmin kiihtyvää vihaa ilmaisevassa liikkeessä ja erosi selvästi kaikista muista tunteista (pelko, suru, hellyys) paitsi ilosta. Surullinen liike oli sekä vähiten nykivää että hitaimmin kiihtyvää ja erosi selvästi kaikista muista tunteista. Tulosten perusteella voidaan siis todeta, että musiikillisessa liikeilmaisussa on nähtävissä selkeitä eroja riippuen siitä, millaista tunnesisältöä sillä ilmaistaan. Tulokset vahvistavat aiempaa näkemystä, jonka mukaan ihminen voi pelkän kehonsa avulla ilmaista erilaisia tunteita ja että eri tunteille on tiettyjä, ominaisia piirteitä, joita voidaan havaita ihmisliikkeestä. Tällaista tietoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tanssiterapiatyön saralla, jossa vartalo ja sen liike ovat tärkeitä välineitä ajatusten ja tunteiden välittämiseen sekä työstämiseen.
dc.format.extent 30 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other liikemittaustutkimus
dc.subject.other musiikki
dc.subject.other tunne
dc.subject.other liike
dc.subject.other tanssiterapia
dc.title "Tanssi kuin kukaan ei katsoisi" : nuorten musiikillinen tunneilmaisu liikkeen avulla
dc.title.alternative Nuorten musiikillinen tunneilmaisu liikkeen avulla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122391
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.ysa liike
dc.subject.ysa tanssiterapia
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa ilmaisu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos Psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.date.updated 2012-09-12T12:13:50Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record