Yhteistoiminta yksilöllistymisen yhteiskunnassa : vapaaehtoistoiminta jyväskyläläisissä yhdistyksissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Surakka, Hanna
dc.date.accessioned 2012-09-12T10:15:41Z
dc.date.available 2012-09-12T10:15:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226691
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209122388 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38529
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan paikallisyhdistyksiä ja niiden vapaaehtoistoimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vapaaehtoistoiminnan muutosta suhteessa yhdistysten kokonaistuloihin, ikään ja jäsenmäärään sekä yhdistysten tärkeinä ja olennaisina pitämiin asioihin. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on ”Kolmas sektori ja innovaatiot Jyväskylässä” -projektia varten vuonna 2001 tehty kysely jyväskyläläisille yhdistyksille. Tutkimukseen vastasi 337 paikallisyhdistystä. Tutkimusmenetelminä käytettiin vastausten tyypittelyä, kvantitatiivisen aineiston kvalitatiivista tutkimusorientaatiota, ristiintaulukointeja, faktorianalyysia, summamuuttujia ja varianssianalyysia. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on yhteiskunnan yksilöllistymisen ja kollektiivisen yhteistoiminnan välinen jännite. Tutkimuksen taustaksi kuvataan suomalaisen yhdistystoiminnan ominaisuuksia sekä yhdistyksissä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia. Vapaaehtoistoiminnan osalta pohditaan altruismin merkityksiä ja kritiikkiä sekä valtion minimoimista painottavia ajatussuuntia. Vapaaehtoistoiminta käsitetään tutkimuksessa laajasti: siihen sisältyy muun muassa harrastustoimintaa, yhdistysten rutiinitehtäviä sekä sosiaalista tukea. Vapaaehtoisten toiminta poikkeaa palkattujen työntekijöiden toiminnasta usealla tavalla. Noin kolmasosa yhdistyksistä ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan lisääntyneen vuodesta 1994 vuoteen 2001. Vahvimmin vapaaehtoistoiminnan lisääntymiseen on yhteydessä jäsenmäärän kasvu. Eniten vapaaehtoistoiminta on lisääntynyt 1990-luvulla perustetuissa ja suurituloisissa yhdistyksissä. Yhdistykset pitävät suuntautumista julkiselle sektorille tärkeämpänä kuin suuntautumista yksityiselle sektorille, mutta myös yhteistyö yksityisen sektorin kanssa koetaan tärkeäksi. Yhdistysten erilaiset toimintaorientaatiot ovat jossain määrin yhteydessä vapaaehtoistoiminnan muutoksiin.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other yhdistys
dc.subject.other vapaaehtoistoiminta
dc.subject.other yksilöllistyminen
dc.subject.other kolmas sektori
dc.subject.other altruismi
dc.title Yhteistoiminta yksilöllistymisen yhteiskunnassa : vapaaehtoistoiminta jyväskyläläisissä yhdistyksissä
dc.title.alternative Vapaaehtoistoiminta jyväskyläläisissä yhdistyksissä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122388
dc.subject.ysa järjestöt
dc.subject.ysa vapaaehtoistyö
dc.subject.ysa yksilöllistyminen
dc.subject.ysa kolmas sektori
dc.subject.ysa altruismi
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-12T10:15:41Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record