Mihin katosivat "hyvät" lapset? : lasten asema Helsingin Sanomien artikkeleissa vuonna 2008

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niskanen, Monika
dc.date.accessioned 2012-09-12T07:44:58Z
dc.date.available 2012-09-12T07:44:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226675
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209122385 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38522
dc.description.abstract Tutkielmassa selvitellään lapsuuden sosiologiaan liittyvää kysymystä lasten asemasta ja sen muutoksesta. Vertailen työssäni lasten näkyvyydessä ja huomioimisessa tapahtuneita muutoksia, sekä selvitän lapsen aseman kehyksiä Helsingin Sanomissa vuosina 1988, 1998 ja 2008. Pääpainona on näiden avulla kuvata lapsen/lasten asemaa Helsingin Sanomien artikkeleissa vuonna 2008. Tutkimuskysymyksistä johtuen käytän työssäni kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Lähtökohtana kvantitatiivisessa tarkastelussa on vertailla muun muassa lapsuussisältöisten artikkelien määrällisiä muutoksia tarkasteluajanjaksoinani Määrällisten muutosten tarkastelulla selvitän onko lasten näkyvyydessä ja huomioimisessa tapahtunut muutosta. Kvalitatiivinen lähtökohtani on selvittää sitä minkälaisena lapsen asema lehdistössä esitetään. Tähän tarkasteluun käytän Erving Goffmanin käsitettä kehystäminen, joka soveltuukin hyvin mediatekstien tarkasteluun, sekä ajallisen muutoksen tarkasteluun. Kehystämisen lähtökohtana on ollut paikallistaa ne kehykset joita lapsen asemasta, lapsesta subjektina esitetään. Tutkielmani tulokset osoittavat, että lapset sekä näkyvät, että huomioidaan Helsingin Sanomissa yhä enenevässä määrin. Lapsen aseman kehyksissä tietyt kehykset pysyivät kaikkina tarkasteluajanjaksoina määräävimpinä ja suhteellisen muuttumattomina. Nämä lapsen aseman kehykset olivat lapsi "suojeltavana/kasvatettavana kehys, sekä lapsi "uhrina" kehys. Toisaalta lapsen aseman kehykset näyttävät 2000- luvulla myös monipuolistuneen, mutta samanaikaisesti positiiviset lapsen aseman kehykset vähentyneen.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Goffman, Erving
dc.subject.other median vaikutukset
dc.title Mihin katosivat "hyvät" lapset? : lasten asema Helsingin Sanomien artikkeleissa vuonna 2008
dc.title.alternative Lasten asema Helsingin Sanomien artikkeleissa vuonna 2008
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122385
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa lapsen asema
dc.subject.ysa lehdistö
dc.subject.ysa media
dc.subject.ysa sosiologia
dc.subject.ysa lapsitutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-12T07:44:58Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record