Peto naisessa : diskurssianalyyttinen tutkimus naisten aggressiivisuudesta käydyistä keskusteluista Internet keskustelupalstalla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leppänen, Virva
dc.date.accessioned 2012-09-12T06:58:11Z
dc.date.available 2012-09-12T06:58:11Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226665
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209122382 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38517
dc.description.abstract Tutkimus keskittyy naisten aggressiivisuuteen ja väkivaltaan. Pyrin kuvaamaan, millä tavalla aggressiiviset naiset ja naisten aggressiivisuus nähdään yhteiskunnassamme, mitä merkityksiä sille annetaan ja miten sitä selitetään. Tavoitteena, on myös saada selville, millä tavalla ja missä määrin ilmiötä tuodaan esille vai pyritäänkö siitä pikemminkin vaikenemaan. Keskityn tutkimuksessa naisten aggressiivisuuteen yleisenä ja arkipäiväisenä ilmiönä, johon kaikki naiset kykenevät, vaikkakin aggressiivisissa käyttäytymistavoissa on yksilöllisiä eroja. Aineiston olen kerännyt internetistä Ellit – keskustelupalstalta, josta olen valinnut 12 keskusteluketjua liittyen parisuhteessa olevien naisten aggressiivisuuteen. Keskusteluun osallistuu kaikenikäisiä miehiä ja naisia. Aineiston analyysi jakaantuu kahteen osaan: naisten aggressiivisuuteen ilmiönä sekä essentialistis-uskonnollinen diskurssi aggressiivisista naisista. Edellinen jakaantuu kiertely- ja selittelydiskurssiin ja keskittyy naisten aggressiivisuutta vähätteleviin puhetapoihin. Jälkimmäinen sen sijaan kuvaa kuinka aggressiivinen nainen saa dikotomisia merkityksiä uskonnollisten näkemysten kautta ja jakaantuu eläimellisyys-, ruumiillisuus-, ja uskonnollis-eettiseen diskurssiin. Analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysiä, johon tuon fenomenologis-hermeneuttisia merkityksiä korostamaan kokemuksellisuutta keskustelijoiden puheessa. Teoreettinen viitekehys koostuu suurelta osin feministisestä kirjallisuudesta, joka tuo esille patriarkaalisen yhteiskunnan luomia naiskuvia sekä tutkimuksia naisten aggressiivisuudesta. Lisäksi kuvauksen kohteena on naisten liittäminen luontoon ja ruumiillisuuteen, jonka kautta kontrollia käytetään naista alistavasti. Michel Foucault’n valtateoriat ovat tukena tutkimuksessani kuvaamassa vallan toimintaa diskurssien kautta, joita sovellan naisten aggressiivisuuden tutkimiseen.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other nainen
dc.subject.other aggressiivisuus
dc.subject.other diskurssit
dc.subject.other valta
dc.subject.other ruumis
dc.title Peto naisessa : diskurssianalyyttinen tutkimus naisten aggressiivisuudesta käydyistä keskusteluista Internet keskustelupalstalla
dc.title.alternative Diskurssianalyyttinen tutkimus naisten aggressiivisuudesta käydyistä keskusteluista Internet keskustelupalstalla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122382
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa aggressiivisuus
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa ruumis
dc.subject.ysa keskustelupalstat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-12T06:58:11Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record