Ongelmavanhempi vai ongelmaopettaja? : kokemuksia ja käsityksiä opettajan ja vanhemman kuormittumisesta opetus- ja kasvatustyössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kautto, Johanna
dc.contributor.author Martikainen, Nilla
dc.date.accessioned 2012-09-11T11:39:29Z
dc.date.available 2012-09-11T11:39:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226977
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209112367 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38511
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajaan ja vanhempaan kohdistuvia opetus- ja kasvatustyön vaatimuksia sekä niiden kuormittavuutta. Tutkimusaineisto kerättiin Internetin keskustelupalstoilta ja kolmen lehden mielipidekirjoituksista. Aineistona käytettiin yhteensä kahtakymmentä keskustelua ja mielipidekirjoitusta, jotka oli julkaistu vuosina 2007–2012. Keskusteluista ja mielipidekirjoituksista eroteltiin opettajien, vanhempien ja muiden henkilöiden kommentit aineiston analyysia varten. Muihin henkilöihin sisällytettiin keskustelijat, jotka eivät selkeästi määrittyneet opettajiksi eivätkä vanhemmiksi. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia ja tutkimusaineistoa analysoitiin aineistolähtöisesti. Tutkimuksen keskeinen tulos opettajaan ja vanhempaan kohdistuvista vaatimuksista oli, että niin opettajalta kuin vanhemmaltakin vaaditaan kasvattamista. Opettaminen nähtiin kuuluvaksi lähinnä opettajalle, vaikka myös vanhempaa vaadittiin opettamaan lasta tukemalla koulunkäyntiä. Toinen keskeinen tulos oli vaatimus yhteistyöhön kodin ja koulun välillä. Niin opettajaa kuin vanhempaakin vaadittiin olemaan aktiivisia yhteydenpidossa oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi. Keskeisin tulos opettajan ja vanhemman kuormittumista aiheuttavista tekijöistä oli, että opettajaa kuormittaa eniten vanhempien taholta tulevat paineet ja vanhempia puolestaan opettajan käytös. Tutkimuksessa vanhemmat tiedostivat kuormittavansa opettajaa vaatimuksillaan ja käytöksellään, kun taas opettajat eivät maininneet oman toimintansa kuormittavan vanhempia. Tutkimuksessa tuli esille myös yhteiskunnan muutoksen vaikutus opettajan ja vanhemman tehtävien muutokseen ja vastuiden jakautumisen epäselvyyteen, mikä voi osaltaan kuormittaa opettajaa ja vanhempaa. Opettajan yleisimmiksi stressinhallintakeinoiksi osoittautuivat tutkimuksessamme henkiset voimavarat sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen. Vanhempien yleisin stressinhallintakeino oli puolestaan myönteinen asennoituminen yhteistyöhön, jonka avulla yhteistyön tekemisen kuormittavaa vaikutusta voidaan vähentää. Myös opettajat kokivat onnistuneen yhteistyön vanhempien kanssa yhdeksi stressinhallintakeinokseen. Tutkimustulosten perusteella opettajan ja vanhemman kuormittuminen ja stressinhallintakeinot kytkeytyvät monilta osin yhteistyöhön kodin ja koulun välillä. Yhteistyöllä on nykyään yhä tärkeämpi merkitys oppilaan koulunkäyntiä tukevan kasvatuskumppanuuden muodostamisessa vanhemman ja opettajan välille. Yhteistyön onnistumisen kannalta kummankin osapuolen tulisi tiedostaa kuormittumista aiheuttavia ja sitä vähentäviä tekijöitä.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Asiasanat: opetus- ja kasvatustyö
dc.subject.other kuormittuminen
dc.subject.other elämänhallinta
dc.subject.other kodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.other kasvatuskumppanuus
dc.title Ongelmavanhempi vai ongelmaopettaja? : kokemuksia ja käsityksiä opettajan ja vanhemman kuormittumisesta opetus- ja kasvatustyössä
dc.title.alternative Kokemuksia ja käsityksiä opettajan ja vanhemman kuormittumisesta opetus- ja kasvatustyössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209112367
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa kuormitus
dc.subject.ysa elämänhallinta
dc.subject.ysa koti
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa kasvatuskumppanuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-09-11T11:39:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record