Unen ja ravitsemustilaa mittaavien indikaattoreiden yhteys 55-59- vuotiailla miehillä ja naisilla : 3 vuoden seuruututkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laakso, Elisa
dc.date.accessioned 2012-09-10T09:34:13Z
dc.date.available 2012-09-10T09:34:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226642
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38503
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209102356 en
dc.description.abstract Ihmisen ikääntyessä unen ja ravitsemuksen tarve saattaa muuttua. Ravitsemustekijöillä on todettu olevan yhteys unen laatuun ja määrään. Työni tarkoituksena oli selvittää unen ja ravitsemusta mittaavien indikaattorien yhteyttä 55-59- vuotiailla miehillä ja naisilla kolmen vuoden seuruuajalla. Tutkimusaineisto koostui Ikihyvä Päijät-Häme- tutkimukseen satunnaisesti valituista ihmisistä Päijät-Hämeen kaikista kunnista. Tutkimukseen valittiin vuosina 1946-50 syntyneet henkilöt ja siinä käytettiin vuosina 2005 ja 2008 kerättyä materiaalia. Tutkimuksessa käytettiin ainoastaan niitä henkilöitä, jotka osallistuivat sekä v. 2005 että v. 2008. Miehiä oli 303 ja naisia 401. Unta ja nukkumista mitattiin kyselylomakkeilla, minkä lisäksi tehtiin terveystarkastus, johon sisältyi antropometrisia mittauksia (BMI, vyötärönympärys) ja laboratoriomittaukset (kokonaiskolesteroli, HDL- ja LDL-kolesteroli, glukoosi, triglyseridit). Aineisto analysoitiin SPSS- tilastoanalyysiohjelmalla. Kolmen vuoden seuruuaikana unen määrässä ja laadussa ei tapahtunut muutoksia lukuunottamatta päiväunien lisääntymistä miehillä. Naisilla ylipaino lisääntyi, mutta veren kolesteroli-, glukoosi- ja triglyseridiarvoissa ei tapahtunut muutosta. Yöunen pituus oli naisilla keskimäärin suurempi. Molemmilla mittauskerroilla naisilla havaittiin enemmän unettomuutta ja miehet nukkuivat enemmän päiväunia. Vuonna 2008 naisilla oli enemmän nukahtamisvaikeuksia sekä yöllisiä heräämisiä. Naisten vyötärönympärys oli molempina mittauskertoina suositusarvoja merkitsevästi suurempi kuin miehillä. Miehillä kokonaiskolesteroli oli parempi molemmilla mittauskerroilla ja LDL-kolesteroli vuonna 2008. Naisista suuremmalla osalla HDL-kolesteroli, glukoosi- ja triglyseridiarvot olivat miehiä paremmat molemmissa mittauksissa. Selkeän ylipainon (BMI>35) todettiin olevan naisilla yhteydessä poikkeuksellisen lyhyeen tai pitkään yöuneen ja univaikeuksiin sekä miehillä että naisilla. Myös epäedullisten glukoosi- ja triglyseridiarvojen havaittiin olevan yhteydessä normaalista poikkeavaan nukkumiseen ja univaikeuksiin. Yhteyksien voimakkuutta tarkasteltiin vielä lisäämällä sekoittavina tekijöinä pitkäaikaissairaudet ja liikunnan harrastaminen. Seuruuajan lyhyyden ja tutkittujen iän vuoksi muutoksia eri indikaattoreissa oli niukasti. Sairaalloinen ylipaino ja epäedulliset veren triglyseridi- sekä glukoosiarvot olivat selvästi uniongelmiin yhteydessä olevia tekijöitä. Veren glukoosin ja päiväunien määrän yhteys jäi voimaan sekoittavien tekijöiden ollessa tarkastelussa mukana.
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Uni ja nukkuminen
dc.subject.other ravitsemustila
dc.subject.other ikääntynyt ihminen
dc.title Unen ja ravitsemustilaa mittaavien indikaattoreiden yhteys 55-59- vuotiailla miehillä ja naisilla : 3 vuoden seuruututkimus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209102356
dc.subject.ysa uni
dc.subject.ysa unihäiriöt
dc.subject.ysa ravitsemus
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine gerontologia ja kansanterveys fi
dc.contributor.oppiaine Gerontology and Public Health en
dc.date.updated 2012-09-10T09:34:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record