La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres en France et au Québec

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jalkanen, Emma
dc.date.accessioned 2012-09-09T10:35:47Z
dc.date.available 2012-09-09T10:35:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225345
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209092353 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38500
dc.description.abstract Naisen asema länsimaisissa yhteiskunnissa on muuttunut huomattavalla tavalla viime vuosikymmeninä. Ammatit ja erilaiset arvonimet eivät ole enää samalla tavalla sukupuolisidonnaisia kuin ennen. Nainen voi halutessaan ryhtyä vaikkapa palomieheksi tai kouluttautua hävittäjälentäjäksi. Näin asia ei aina ole ollut, mistä juontuu se, että suurin osa erityisesti arvostettujen ammattien nimikkeistä on ranskan kielessä perinteisesti maskuliinisukuisia. Feminiinimuotoa ei ole ollut tai se saattoi aiemmin tarkoittaa esimerkiksi tieteenalaa (la médecine), konetta (une balayeuse) tai arvostettua työtä tekevän miehen vaimoa (une ambassadrice). Muun muassa näistä syistä feminiinisukuisten ammattinimikkeiden tai arvonimien käyttäminen voi yhä edelleen olla naiselle alentavaa. Tutkin pro gradu -tutkielmassani sitä, miten edellä mainitut yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet ranskan kielen feminiinisukuisten ammattinimikkeiden ja arvonimien käyttöön Ranskassa ja Quebecissä. Tarkoitus on myös ymmärtää 1970-luvulla Quebecissä alkaneiden ja 1980-luvulla Ranskaan jalkautuneiden kielellisten tasaarvovaatimusten kehitystä ja asiaan liittyvää monitahoista puolesta ja vastaan argumentointia. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta, sekä Ranskan että Quebecin tilannetta käsittelevästä osasta: hallintoteksteistä, päivittäin ilmestyvien sanomalehtien artikkeleista ja kyselylomakkeen avulla toteutetuista haastatteluista. Analysoin työssäni yhteensä 629 ammattinimikettä ja arvonimeä, joista 72 % viittaavat mieheen ja 28 % naiseen. Tulosten perusteella feminiinisukuisten ammattinimikkeiden ja arvonimien käyttö on hyvin vakiintunut hallintoteksteissä ja lehtiartikkeleissa sekä Ranskassa että Quebecissä. Maskuliinisukuista sanaa käytetään virheellisesti erittäin harvoin kuvaamaan naispuolista ammatinharjoittajaa. On mielenkiintoista huomata, että poikkeukset esiintyvät ainoastaan ranskalaislehdissä. On kuitenkin todettava, että feminiinisukuisten nimikkeiden pieni osuus analysoitavien sanojen kokonaismäärästä heikentää jonkin verran tulosten luotettavuutta. Hallintotekstien ja lehtiartikkelien lisäksi 30 ranskalaisen ja 23 quebeciläisen haastattelut paljastavat, mitkä ammattinimikkeet ovat vakiinnuttaneet paikkansa ranskalaisessa ja mitkä puolestaan quebeciläisessä puhekielessä. Yleisesti voidaan sanoa, että feminiinisukuisia ammattinimikkeitä ja arvonimiä käytetään rohkeammin Quebecissä kuin Ranskassa.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ranskan kieli
dc.subject.other ammattinimikkeet
dc.subject.other arvonimet
dc.subject.other Ranska
dc.subject.other Quebec
dc.title La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres en France et au Québec
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209092353
dc.subject.ysa ranskan kieli
dc.subject.ysa ammattinimikkeet
dc.subject.ysa arvonimet
dc.subject.ysa Ranska
dc.subject.ysa Quebec
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en
dc.date.updated 2012-09-09T10:35:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record