Abiturienters inlärningsstrategier i svensk grammatik och deras uppfattningar om inlärningsstrategier

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hankonen, Marjaana
dc.date.accessioned 2012-09-09T09:31:54Z
dc.date.available 2012-09-09T09:31:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38499
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia oppimisstrategioita abiturientit käyttävät, kun he opiskelevat ruotsin kielen kielioppia. Tarkoituksena on myös tarkastella, miten poikien ja tyttöjen strategioiden käyttö eroaa toisistaan. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, ovatko abiturientit aikaisemmin kuulleet ja käyttäneet tietoisesti hyödykseen oppimisstrategioita ja olisiko heidän mielestään niistä puhuminen koulussa hyödyllistä. Tutkimusmetodina käytettiin kyselytutkimusta, joka koostui 29:stä Likert-asteikon väittämästä ja kolmesta avoimesta kysymyksestä. Likert-asteikon väittämät analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin ja avoimet kysymykset kvalitatiivisin sisällönanalyysin keinoin. Aineisto koostuu 45 abiturientin vastauksista. Vastanneista 27 oli tyttöjä ja 18 poikia. Tutkimustulokset osoittavat, että poikien ja tyttöjen oppimisstrategioiden käytössä on joitain eroavaisuuksia, kun he opiskelevat ruotsin kielen kielioppia. Aikaisemmat strategiatutkimukset, jotka ovat kartoittaneet strategioiden käytön sukupuolieroja, ovat saaneet myös tuloksia, joissa ilmenee eroja sukupuolten välillä. Näiden tutkimusten tuloksista kävi ilmi muun muassa se, että naiset käyttävät useampia strategioita kuin miehet. Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös tässä tutkielmassa. Yleisesti ottaen käytetyimpiä strategioita tämän tutkielman mukaan olivat kognitiiviset ja sosio-affektiiviset oppimisstrategiat. Abiturienttien vastauksista kävi myös ilmi se, että heidän mielestään olisi hyödyllistä, jos oppimisstrategioita käsiteltäisiin koulussa. Tulokset viittaavat myös siihen, että joillekin oppilaille strategiat olivat outo aihe ja että jotkut oppilaat eivät tienneet käyttävänsä strategioita opiskellessaan. Osalle oppimisstrategiat olivat tutumpia ja he käyttivät strategioita tietoisesti hyväkseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että opettajien tulisi kertoa oppimisstrategioista enemmän oppilailleen, sillä strategioiden avulla oppimisesta tulee mm. tehokkaampaa, helpompaa ja hauskempaa. Näin oppilaat voisivat ottaa käyttöönsä uudenlaisia strategioita ja pohtia sitä, miten he voisivat kehittää jo käytössään olevia strategioita.
dc.format.extent 43
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Inlärningsstrategier
dc.subject.other språkinlärning
dc.subject.other grammatik
dc.subject.other abiturienter
dc.title Abiturienters inlärningsstrategier i svensk grammatik och deras uppfattningar om inlärningsstrategier
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209092352
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-09-09T09:31:54Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record