Työn ja perheen yhteensovittamisen alkujuurilla : työn ja perheen yhteensovittamisongelman synty suomalaisessa yhteiskunnassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Anniina
dc.date.accessioned 2012-09-07T07:45:10Z
dc.date.available 2012-09-07T07:45:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225290
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38492
dc.description.abstract Työn ja perheen yhteensovittaminen ja siihen liittyvät ongelmat ovat monille ihmisille arkipäivää. Hyvin usein perhe jää toiseksi työn ja perheen välisessä taistelussa. Tämän työn tarkoitus on selvittää, mitkä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet sen, että nykyään työn ja perheen yhteensovittaminen ja sen aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä. Tutkimus keskittyy erityisesti yhteiskunnan muutokseen maatalousyhteiskunnasta teollisen yhteiskunnan ja palveluyhteiskunnan kautta informaatioyhteiskuntaan, hyvinvointivaltion syntymiseen sekä työssä ja perheessä kyseisinä ajanjaksoina tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkimuksen aineiston muodostavat aiemmin aiheesta tehdyt tutkimukset eli kyseessä on teoreettinen työ. Suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa maatalousyhteiskunnasta teolliseen ja edelleen kehittyneempiin yhteiskuntamuotoihin naisten työnteko kodin ulkopuolella lisääntyi. Tämä oli ensimmäinen askel kohti työn ja perheen yhteensovittamista ja sen mukanaan tuomia mahdollisia ongelmia Yhteiskunnan rakenteet muuttuivat, samoin työ ja sen tekemisen tavat. Hyvinvointivaltio pyrki helpottamaan kahden ansaitsijan perhemallia kehittämällä erilaisia työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia ratkaisuja. Varsinaisesti työn ja perheen yhteensovittaminen on noussut ihmisten tietoisuuteen nykyisessä informaatioyhteiskunnassa, jossa työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt. Työ vaatii sitoutumista, sillä se on kiireistä eikä sen tekemisellä välttämättä ole tiettyä aikaa tai paikkaa. Ihmisistä on tullut uraorientoituneita ja tavoitehakuisia, ja tällöin työn ja perheen välille voi syntyä ongelmia. Työn ja perheen yhteensovittamista ja sen ongelmia syntyy kahdella eri tasolla, yhteiskunnallisella tasolla ja yksilön oman valinnan tasolla. Yhteiskunnallisen tason tekijät ovat kokonaisvaltaisia ja laajoja rakenteita, ja yksilöllä ei käytännössä ole mahdollisuutta vaikuttaa niiden toimintaan. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi yhteiskunnan rakennemuutos, naisten työssäkäynti sekä osittain myös työn luonne. Yksilön oman valinnan tasolle kuuluvat ne tekijät, joilla yksilö itse aiheuttaa työn ja perheen yhteensovittamisongelmia. Näihin tekijöihin hänellä on vaikutusmahdollisuus.. Esimerkiksi yksilön arvomaailma erityisesti työn ja perheen osalta, mielipiteet ja prioriteetit kuuluvat tälle tasolle. Tasoja ei voi kuitenkaan ajatella irrallisina kokonaisuuksina, vaan ne ovat riippuvaisia toisistaan.
dc.format.extent 84 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työn ja perheen yhteensovittaminen
dc.subject.other työn ja perheen yhteensovittamisongelma
dc.title Työn ja perheen yhteensovittamisen alkujuurilla : työn ja perheen yhteensovittamisongelman synty suomalaisessa yhteiskunnassa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209072345
dc.subject.ysa työssäkäynti
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa perheet
dc.subject.ysa yhteensovittaminen
dc.subject.ysa yhteiskunnallinen muutos
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa tietoyhteiskunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-09-07T07:45:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record