Tehtaiden varjoista tehtaiden varjoihin : bourdieulainen näkökulma sosiaalisesta liikkuvuudesta ja resurssien jakautumisesta Lievestuoreella

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Herkiä, Jenni
dc.date.accessioned 2012-09-07T07:04:53Z
dc.date.available 2012-09-07T07:04:53Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225285
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209072343 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38490
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastelen sosiaalista liikkuvuutta resurssien epätasaisen jakautumisen näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu Pierre Bourdieun muotoilemaan teoriaan, jonka mukaan todellisuus ei ole samalla tavoin auki, eri asemista tuleville, vaan riippuvainen tietyssä yhteiskunnallisessa viitekehyksessä syntyneistä pääomista. Sukupolvien välistä sosiaalista liikkuvuutta tutkin selvittämällä, millä todennäköisyydellä ammattiasema on periytynyt vanhemmalta lapselle. Lisäksi tutkin, miten eri asemissa olevilla toimijoilla on käytössään taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia pääomia, ja miten nämä pääomat riippuvat perhetaustasta. Taustaoletukseni on, että yhteiskunta taloudellisena, sosiaalisena ja kulttuurisena rakenteena, sekä paikallisuuteen linkittyvänä tekijänä, määrittää yksilön elämänuran viitekehyksen. Tutkielman empiirinen osuus perustuu Resurssit, paikallisuus ja elämänkulku kyselytutkimusaineistoon. Tutkittavat muodostuvat Lievestuoreella asuvista viidestä eri ikäkohortista, joista tämän tutkielman fokukseen rajautuu aikuisten kolme sukupolvea sekä nuoret, yläasteiässä olevat. Tuloksia kuvaillaan pääasiassa ristiintaulukointia ja keskiarvovertailua käyttäen. Aikuisten aineistoa analysoimalla luon kuvaa siitä kuinka sosiaalinen liikkuvuus on paikkakunnalla kehittynyt ja kuinka se on kytköksissä hallussa oleviin taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen -pääoman lajeihin. Aikuisten aineiston analyysia täydennän tarkastelemalla nuorten Lievestuorelaisten tulevaisuuden suunnitelmia, sosiaalisia resursseja ja koulumenestystä perhetaustan valossa. Rakenteellisten murrosten vaikutukset sosiaaliseen liikkuvuuteen Lievestuoreella näkyvät verrattaessa ikäkohortteja toisiinsa. Samalla kun maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt, mitä nuoremmista ikäluokista on kyse, on koulutuksen määrä taas lähes samassa suhteessa lisääntynyt. Keskiluokkaistuminen taas näkyy alemman toimihenkilöaseman yleistymisenä. Lievestuore näyttäytyy aineiston valossa silti melko työläisvaltaisena paikkakuntana, jossa resurssit väestön sisällä ovat jakautuneet melko tasaisesti, eikä suuria sosioekonomisia eroja paikkakunnan sisällä ole. Täysin homogeenisesta väestöstä ei kuitenkaan voida puhua, sillä myös Lievestuoreen sisällä on eroja taloudellisissa, kulttuurisissa ja sosiaalisissa pääomissa eri sosioekonomisten ryhmien välillä, ja nämä pääomat ovat myös jossain määrin riippuvaisia perhetaustasta. Nuorten Lievestuorelaisten kulttuurinen pääoma koulumenestyksen muodossa ei heijastele juurikaan sosioekonomisia eroja, mutta tulevaisuuden opiskelusuunnitelmat sen sijaan ovat yhteydessä perhetaustaan.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiaalinen liikkuvuus
dc.subject.other sosiaalinen
dc.subject.other taloudellinen ja kulttuurinen pääoma
dc.subject.other paikallisuus
dc.subject.other koulutus
dc.subject.other luokkarakenne
dc.title Tehtaiden varjoista tehtaiden varjoihin : bourdieulainen näkökulma sosiaalisesta liikkuvuudesta ja resurssien jakautumisesta Lievestuoreella
dc.title.alternative Bourdieulainen näkökulma sosiaalisesta liikkuvuudesta ja resurssien jakautumisesta Lievestuoreella
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209072343
dc.subject.ysa sosiaalinen liikkuvuus
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa kulttuurinen pääoma
dc.subject.ysa pääoma
dc.subject.ysa paikallisuus
dc.subject.ysa koulutus
dc.subject.ysa yhteiskuntaluokat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-09-07T07:04:53Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record