Naisten kohtaama syrjintä työelämässä : katsaus tasa-arvon tiellä vaikuttaviin syrjiviin käytäntöihin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alanko, Jonna
dc.date.accessioned 2012-09-06T11:54:35Z
dc.date.available 2012-09-06T11:54:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225275
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062337 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38484
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut kartoittaa ja tarkastella erilaisia syrjiviä käytäntöjä, joihin naiset työelämässä törmäävät. Moniulotteinen syrjintä on haaste tasa-arvoisen työympäristön toteutumiselle. Syrjintäkäytäntöjä tarkastellaan tasa-arvon, vallan ja sukupuolen näkökulmasta. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat segregaation, stratifikaation ja symbolisen väkivallan käsitteet, jotka luovat lähestymistavan syrjivien käytäntöjen tarkasteluun. Tutkielman aineiston muodostavat Päivi Naskalin tekemä raportti Lapin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tasa-arvo- ja syrjintäkokemuksista sekä Johanna Kantolan tekemä selvitys Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan kokemuksista tasa-arvoa ja syrjintää koskien. Aineiston analyysimenetelmänä käytetään diskurssianalyysiä, jonka avulla aineistoista saadaan poimittua sekä raportissa että selvityksessä esiintyviä yhteisiä diskursseja (suora alistaminen, piilosyrjintä, verkostot ja hierarkiat, syyllistäminen), mutta myös eriäviä diskursseja (kamppailu, symbolinen väkivalta ja sukupuolinen häirintä), jotka ovat pääosassa vain toisessa aineistossa. Diskurssianalyysiin ja tutkimuskohteen tarkasteluun tuo uuden näkökulman dispositiivin käsite, joka syventää työelämän syrjintäilmiön tulkintaa ja käsittelyä. Tutkielman tulokset osoittavat, että syrjintäongelmat eivät näytä juurikaan vähentyneen, vaan syrjivät käytännöt ovat osa arkea monen ihmisen työpaikalla. Syrjivien käytäntöjen kirjo on laaja ulottuen aina henkisestä alistamisesta fyysiseen vallankäyttöön. Lisäksi tutkielman tulokset nostavat esiin syrjittyjen erilaisia tapoja reagoida kohtaamaansa syrjintään; tilanteeseen alistumisen lisäksi syrjitty saattaa reagoida nousemalla vastarintaan syrjijää kohtaan tai olemalla itse mukana häneen itseensä kohdistetussa syrjinnässä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että tasa-arvoisen työympäristön luomiseksi on tehtävä vielä paljon töitä.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other syrjintä
dc.subject.other naiset
dc.subject.other työelämä
dc.subject.other tasa-arvo
dc.subject.other valta
dc.title Naisten kohtaama syrjintä työelämässä : katsaus tasa-arvon tiellä vaikuttaviin syrjiviin käytäntöihin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062337
dc.subject.ysa syrjintä
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa työelämä
dc.subject.ysa tasa-arvo
dc.subject.ysa valta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T11:54:35Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record