What does the translator do when she takes a moment? : scriptlog-aided analysis of long pauses and dictionary use in a translation process

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Volanen, Sanna
dc.date.accessioned 2012-09-06T11:42:42Z
dc.date.available 2012-09-06T11:42:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38483
dc.description.abstract Käännösprosessin tutkiminen on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän lopputekstin tutkimisesta itse prosessin eri osien ja piirteiden tutkimukseen. Tauot ovat yksi tämän prosessin eniten tutkituista piirteistä, mutta tähän asti tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä kahden tai maksimissaan viiden sekunnin pituisten taukojen analysointiin. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista informaatiota käännösprosessin kulusta ja sisällöstä sekä sen kääntäjäkohtaisuudesta saadaan ottamalla tutkimuskohteeksi aiempia tutkimuksia pidemmät tauot sekä sanakirjojen käyttö käännösprosessin aikana. Tämän tutkielman aineisto kerättiin hyödyntämällä tietokoneohjelmaa nimeltä Scriptlog, joka tallentaa kirjoitusprosessin tai tarkemmin ottaen sen aikana tehdyt lyönnit tietokoneen näppäimistöllä. Aineisto sisälsi kahden naispuolisen yliopisto-opiskelijan suomenkielisestä pohjatekstistä englanniksi kääntämien kohdetekstien Scriptlog-tiedostot sekä koetilanteen aikana muistiin merkityn sanakirjojen käytön. Tästä aineistosta eroteltiin tutkimuskohteeksi pituudeltaan kymmenen sekuntia ja sitä pidemmät tauot. Nämä tauot jaettiin kahteen pääryhmään sen mukaan, johtuivatko ne sanakirjan käyttämisestä vai jostakin muusta syystä. Tutkimuksessa selvisi, että vähintään kymmenen sekuntia pitkien taukojen tarkastelu toi esiin lähes kaikki sanakirjankäyttötapaukset. Se myös paljasti selkeästi kääntäjien erilaiset prosessityylit: ensimmäinen heistä editoi käännöstään luonnosvaiheessa, kun taas toinen kirjoitti ensin vedosmaisesti ja keskittyi editointiin vasta sen jälkeen. Muut löydökset mukailivat aiempia tutkimustuloksia pitkien taukojen sijainnista ja aiheuttajista käännösprosessissa. Aineiston suppeuden takia tulokset eivät välttämättä ole yleispäteviä ja lisätutkimusta voitaisiin tehdä muun muassa vertailemalla ns. noviisikääntäjiä ja ammattikääntäjiä tai valitsemalla useampia erilaisia pohjatekstejä. fi
dc.format.extent 26
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other translation process
dc.subject.other long pauses
dc.subject.other Scriptlog
dc.subject.other dictionary
dc.title What does the translator do when she takes a moment? : scriptlog-aided analysis of long pauses and dictionary use in a translation process
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062335
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-09-06T11:42:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record