Kohti yhteistä ymmärrystä : koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan dialoginen tie kohti nivelvaiheiden toimintamalleja

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylistenniemi-Mustalahti, Sanna
dc.contributor.author Peltomaa, Pilvi
dc.date.accessioned 2012-09-06T11:23:05Z
dc.date.available 2012-09-06T11:23:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225274
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062334 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38481
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee ja selkiyttää kahden eri sektorin alaisuudessa toimivan ohjauksen ammattilaisen toimintaa, työnjakoa ja varhaisen puuttumisen malleja koulussa. Tutkimuksessa käytetään toimintatutkimuksen metodeja ja tarkastellaan dialogisen yhteistyön kehittymistä Isaacsin teorian valossa. Tutkimus on parityö. Opinto-ohjaajan ohjauksen piiriin katsotaan yleensä kuuluvan koulunkäynnin, jatko-opintojen, kurssivalintojen, ammatinvalinnan ym. ohjauksesta vastaaminen. Kuraattorin toimenkuvaan kuuluvat sen sijaan elämänhallintaan, kiusaamiseen, kavereihin sekä yleensä lastensuojeluun liittyvät seikat ja keskustelut. Tällainen jaottelu on kuitenkin liian yksipuolinen. Kuraattori on opinto-ohjaajan ohella nuoren elämän selkiyttäjä, jonka ratkottavaksi tuodaan kaikenlaisia pulmia. Luottamuksellinen ja aktiivinen yhteistyö näiden kahden toimijan välillä mahdollistaa nuoren elämän kokonaisvaltaisen hahmottamisen ja nopean puuttumisen laajalla sektorilla. Työn rajapintojen kartoittamisella vältytään työn päällekkäisyydeltä. Perusturvatoimen ja koulutoimen lainsäädäntö on vaitiolovelvollisuuksineen katsottu olevan työtä vaikeuttava tekijä. Kuitenkin tutkimuksen myötä on huomattu, että mikäli luottamus ammattilaisten välillä on kunnossa, voidaan nykyisenkin lainsäädännön piirissä toimia. Luottamuksella tarkoitetaan sitä, että kumpikin toimija voi olla varma siitä, että opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta oleellinen tieto jaetaan oppilashuoltotyöryhmässä. Dialogin myötä toimintamallit hahmottuvat nuoren elämän kokonaisuutta ja tarpeita palvelevaksi kentäksi. Tutkimuksen aineistona on käytetty kuraattorin ja opinto-ohjaajan päiväkirjoja sekä dialogisten keskustelujen muistiinpanoja vuosilta 2004-2008. Työtä tehdessä selkiintyi, että molemmat ohjauksen ammattilaiset käsittävät työnsä parhaiten konstruktivistisen viitekehyksen kautta ja miten paljon opinto-ohjaajan ja kuraattorin työssä on yhteisiä nimittäjiä, vaikka molemmilla on myös täysin itsenäinen toisesta riippumaton sektorinsa. Kuitenkin dialogiseen yhteistyöhön kiinni pääsemiseksi on tehtävä enemmän työtä kuin mitä nykyiset aikaresurssit kunnissa antavat asiantuntijoille myöden. Dialogin kautta synnytetty yhteistyö kuitenkin tuo toimintaan resursseja, jotka kannattaisi käyttää hyödyksi. Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen tuo suuremmat säästöt kuin toimiminen pakkotilanteiden edessä.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other dialogi
dc.subject.other opinto-ohjaus
dc.subject.other koulukuraattori
dc.subject.other moniammatillisuus
dc.subject.other konstruktivismi
dc.subject.other nivel-vaiheet
dc.title Kohti yhteistä ymmärrystä : koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan dialoginen tie kohti nivelvaiheiden toimintamalleja
dc.title.alternative Koulukuraattorin ja opinto-ohjaajan dialoginen tie kohti nivelvaiheiden toimintamalleja
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062334
dc.subject.ysa dialogi
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa opinto-ohjaajat
dc.subject.ysa koulukuraattorit
dc.subject.ysa moniammatillisuus
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.subject.ysa siirtymävaihe
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T11:23:06Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record