Pikkulapsiperheiden vanhemmuuden varhainen tukeminen neuvolan perhetyön avulla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virtanen, Tiina
dc.date.accessioned 2012-09-06T11:02:46Z
dc.date.available 2012-09-06T11:02:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225273
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062333 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38480
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia äitiys- ja lastenneuvolan perhetyö luo pikkulapsiperheiden vanhemmuuden varhaiseksi tukemiseksi asiakasperheiden vanhempien näkökulmasta. Tarkoituksena on tarkastella neuvolan perhetyön tarpeen taustalla olevia perhetilanteita, sen kautta saatua apua ja tukea sekä avun saannin mahdollistavia tekijöitä työskentelyssä. Tutkimuksen viitekehyksenä on vanhemmuuden varhainen tukeminen yhteiskunnallisessa kontekstissa, jota lähestytään sosiaalisen tuen käsitteen kautta. Koska tutkimuksen toimintaympäristönä toimii äitiys- ja lastenneuvola, vanhemmuuden tukemiskeskustelu keskittyy nimenomaan vauva- ja pikkulapsiperheisiin ja niihin liittyviin vanhemmuuden erityiskysymyksiin. Toinen keskeinen teema on perhetyö vanhemmuutta tukevana interventiona ja sen sijoittuminen osaksi äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa. Tutkimus on tapaustutkimus yksittäisessä perhekeskushankkeessa toteutetusta äitiys- ja lastenneuvolan perhetyöstä. Tutkimuksen pääasiallinen aineistonkeruumenetelmä on teemahaastattelu ja analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Tutkimuksen aineiston muodostaa kymmenen vanhempien haastattelua, joista viiteen osallistui sekä perheen äiti ja isä ja viiteen osallistui pelkästään perheen äiti. Haastattelut ja sitä kautta myös tutkimustulokset ovat paljolti perheen äidin kokemuksia neuvolan perhetyöstä. Lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty hankkeen aikana tuotettua kirjallista materiaalia, jotka ovat toimineet lähinnä haastatteluaineiston tukena. Tutkimustulokset osoittavat, että neuvolassa huolen perheen tilanteesta oli synnyttänyt äidin jaksamisongelmat. Taustalla olivat äidin yksinäisyys, vaativat lapset, parisuhdeongelmat, sosiaalisen verkoston ohuus tai epävarmuus vanhempana toimimisen suhteen. Vanhempien kokemuksen mukaan neuvolan perhetyön myötä äidin jaksaminen parantui, vanhemmat saivat vahvistusta vanhemmuuteensa ja erilaisia uusia ajatus- ja toimintamalleja arjen hallitsemiseksi. Äidin jaksaminen parantui elämän- ja arjenhallinnan lisääntymisen myötä, minkä mahdollisti perhetyöntekijän antama keskusteluapu lastenhoitoon, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Perhetyön myötä perheen sisäinen ilmapiiri ja vuorovaikutus parantuivat, minkä kautta koko perheen hyvinvointi lisääntyi. Avun mahdollistumisen kannalta merkittäviä tekijöitä olivat avoin ja luottamuksellinen keskusteluyhteys, perhetyön prosessin läpinäkyvyys ja perheen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.
dc.format.extent 135 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other pikkulapsiperheet
dc.subject.other pikkulapsiperheet
dc.title Pikkulapsiperheiden vanhemmuuden varhainen tukeminen neuvolan perhetyön avulla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062333
dc.subject.ysa perhetyö
dc.subject.ysa neuvolat
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa perheet
dc.subject.ysa vauvaperheet
dc.subject.ysa sosiaalinen tuki
dc.subject.ysa varhainen puuttuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T11:02:46Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record