"...Onneksi saan elää ihan tavallista elämää." : arvot ja uhkakuvat yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tulevaisuudenkuvissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tarhonen, Sonja
dc.date.accessioned 2012-09-06T10:14:25Z
dc.date.available 2012-09-06T10:14:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225269
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062331 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38478
dc.description.abstract Tämän tutkimuksena tehtävänä on selvittää, millaiset arvot ovat yhdeksäsluokkalaisille tytöille tärkeitä heidän tulevaisuudenkuvissaan ja mikä näitä arvovalintoja voisi selittää. Myös tulevaisuudenkuvista esiin nousevat uhkakuvat, ristiriidat ja jännitteet ovat tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen aineisto koostuu 33 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen tytön kirjoittamasta kirjoitelmasta. Aineisto on kerätty huhtikuussa 2006 erään maaseutukunnan peruskoulussa. Aineiston tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Olen aluksi tiivistänyt aineistoa kirjoittamalla kirjoitelmista lyhennelmät, jotka pitävät sisällään tutkimustehtävän kannalta oleelliset havainnot. Samoja piirteitä omaavat havainnot olen yhdistänyt omiksi luokikseen. Lopulta olen muodostanut näistä luokista viisi isoa teemaa, joiden avulla olen etsinyt vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että tyttöjen tulevaisuudenkuvat ovat hyvin positiivisia, suurelta osin jopa yltiöpositiivisia ja romanttisia. Tulevaisuudenkuvista nousevat tärkeimpinä arvoina esiin perhe ja työ. Myös ystävät, raha, koti ja harrastukset ovat tytöille tärkeitä. Esiin nousevien arvojen merkitys näyttäisi liittyvän vanhemmilta sosiaalisesti perittyyn hyvän ja onnellisen elämäntavan malliin. Uhkakuvat, jännitteet ja ristiriidat liittyvät tyttöjen kirjoitelmissa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä työnjakoon perheessä.
dc.format.extent 50 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other tulevaisuudenkuva
dc.subject.other arvo
dc.subject.other uhkakuva
dc.subject.other tarve
dc.subject.other postmoderni
dc.subject.other hyvä elämä
dc.subject.other elämänhallinta
dc.title "...Onneksi saan elää ihan tavallista elämää." : arvot ja uhkakuvat yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tulevaisuudenkuvissa
dc.title.alternative Arvot ja uhkakuvat yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tulevaisuudenkuvissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062331
dc.subject.ysa tulevaisuudenodotukset
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa uhkakuvat
dc.subject.ysa tarpeet
dc.subject.ysa postmoderni
dc.subject.ysa hyvä elämä
dc.subject.ysa elämänhallinta
dc.subject.ysa tytöt
dc.subject.ysa nuoret
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T10:14:25Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record