Les adjectifs en fonction d'épithète dans le roman L'élégance du hérisson de Muriel Barbery

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suomala, Suvi
dc.date.accessioned 2012-09-06T09:10:21Z
dc.date.available 2012-09-06T09:10:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225279
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062327 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38474
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani päämääränä on tutkia pääsanan eteen- ja taakse sijoittuvia adjektiiveja Muriel Barberyn romaanista L’élégance du hérisson (2006). Analysoin adjektiiveja kahdesta näkökulmasta: niiden semanttisten ja morfologisten (pituuden) funktioden mukaan. Semanttisessa tarkastelussa käytän Maurice Grevissen jaottelua jossa adjektiiveiksi määritellään kvalifioivat (adjectif qualificatif) ja verbaaliset adjektiivit. Morfologisessa tarkastelussa käytän adjektiivien jakoa yksi-, kaksi- ja monitavuisiin adjektiiveihin. Tutkimuksen lähtöhypoteesi on kaksiosainen : 1) kvalifioivat adjektiivit (adjectif qualificatif) esiintyvät useimmin kuin verbaaliset adjektiivit ja 2) monitavuiset adjektiivit esiintyvät useimmin kuin yksi- ja kaksitavuiset adjektiivit. Tutkimuksen ensimmäinen lähtöhypoteesi käy toteen, sillä tutkimuksesta selviää, että kvalifioivat adjektiivit (adjectif qualificatif) ovat yleisempiä kuin verbaaliset adjektiivit sekä yksittäisten adjektiivien että esiintymien näkökulmasta. Pääsanan eteen sijoittuvia kvalifioivia adjektiiveja on 92,4% (979 esiintymää) ja pääsanan taakse sijoittuvia 70,0% (1503 esiintymää) kaikista korpuksen adjektiiveista. Tutkimuksen toinen lähtöhypoteesi käy suurelta osin toteen, sillä tutkimukseni osoittaa, että pääsanan jälkeen sijoittuvat monitavuiset adjektiivit ovat yleisempiä sekä yksittäisten adjektiivien että esiintymien näkökulmasta : 52,2% (1120 esiintymää). Tendenssi on sama yksittäisiä pääsanan eteen sijoittuvia monitavuisia adjektiiveja tarkastellessa: 30,6% (63 yksittäistä adjektiivia). Ainoastaan pääsanan eteen sijoittuvien yksitavuisten adjektiivien esiintymä poikkeaa lähtöhypoteesista. Yksitavuisia adjektiiveja on 52,4% (555 esiintymää) kaikista korpuksen adjektiiveista. Tutkimuksesta käy ilmi, että yleisin pääsanan eteen sijoittuva adjektiivi on petit (177 esiintymää) ja yleisin pääsanan taakse sijoittuva adjektiivi on profond (47 esiintymää).
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fre
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Barbery, Muriel
dc.title Les adjectifs en fonction d'épithète dans le roman L'élégance du hérisson de Muriel Barbery
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062327
dc.subject.ysa adjektiivit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine romaaninen filologia fi
dc.contributor.oppiaine Romance Philology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T09:10:21Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record