Opettajan emootiot ja toimintatavat ja oppilaan oppiainekohtainen oppimismotivaatio 1. kouluvuoden aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puumala, Johanna
dc.date.accessioned 2012-09-06T08:31:36Z
dc.date.available 2012-09-06T08:31:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225365
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062326 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38473
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajan emootioiden ja toimintatapojen ja oppilaan oppiainekohtaisen oppimismotivaation välisiä vastavuoroisia yhteyksiä ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Vanhemmat, opettajat ja lapsen oppiminen -tutkimushanketta, jossa seurattiin lasten oppimismotivaation ja koulutaitojen kehitystä perhe- ja kouluympäristöissä ensimmäisen kouluvuoden aikana vuosina 2006–2009. Tutkimuksessa oli mukana 152 oppilasta ja heidän opettajansa, joilta kerättiin tutkimusaineisto ensimmäisen luokan syksyllä ja keväällä. Oppilaiden oppiainekohtaista oppimismotivaatiota tarkasteltiin lukemiseen ja laskemiseen liittyvien mieltymysten kautta. Opettajien emootioita ja toimintaa oppimistilanteissa arvioitiin viikon ajan päiväkirjamenetelmää hyödyntäen. Tilastollisena analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin hierarkkista regressioanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajan oppimistilanteissa kokemat emootiot olivat yhteydessä oppilaan oppimismotivaation kehittymiseen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Opettajan positiiviset tunteet heijastuivat myönteisesti oppilaan myöhempään matematiikkaan liittyvään motivaatioon ja negatiiviset tunteet taas kielteisesti erityisesti tyttöjen lukemiseen liittyvään motivaatioon. Sen sijaan opettajan toiminnalla ei ollut merkitsevää yhteyttä oppilaan oppimismotivaation kehittymiseen. Edelleen tulokset osoittivat, että oppilaan oppiainekohtainen oppimismotivaatio ensimmäisen kouluvuoden syksyllä selitti opettajan emootioita ja toimintaa oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa myöhemmin kouluvuoden aikana. Ensinnäkin mitä motivoituneempi oppilas oli lukemiseen syksyllä, sitä enemmän opettaja koki myönteisiä tunteita oppilaan onnistuessa keväällä. Lisäksi oppilaan oppimismotivaatio syksyllä ennusti opettajan käyttämän rohkaisun määrää keväällä: opettaja näytti rohkaisevan vähemmän lukemiseen motivoituneita tyttöjä ja enemmän matematiikkaan motivoituneita poikia. Tulokset osoittavat myös, että oppilaan lukumotivaatio oli viitteellisesti yhteydessä opettajan avunantoon: mitä motivoituneempi oppilas oli lukemiseen ensimmäisen kouluvuoden syksyllä, sitä vähemmän opettaja tarjosi hänelle apua keväällä. Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaan ja opettajan välisellä vuorovaikutuksella on mitä todennäköisimmin keskeinen merkitys lapsen oppimismotivaation kehittymisessä. Koska opettajan emootioiden ja toimintatapojen ja oppilaan oppiainekohtaisen oppimismotivaation väliltä on löydettävissä vastavuoroisia yhteyksiä, näiden yhteyksien tunnistaminen ja huomioiminen arjen oppimistilanteissa koulutaipaleen alkumetreiltä lähtien on ensiarvoisen tärkeää.
dc.format.extent 40 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oppimismotivaatio
dc.subject.other opettajan emootiot
dc.subject.other opettajan toimintatavat
dc.title Opettajan emootiot ja toimintatavat ja oppilaan oppiainekohtainen oppimismotivaatio 1. kouluvuoden aikana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062326
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa tunteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-09-06T08:31:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record