"Ennaltaehkäisyä vai ongelmien kierteen katkaisua?" : Keski-Suomen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sosiaalipäivystystyöstä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niemelä, Hanna-Leena
dc.date.accessioned 2012-09-05T11:17:57Z
dc.date.available 2012-09-05T11:17:57Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225205
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209052318 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38465
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaista sosiaalipäivystystyö on sosiaalityöntekijän näkökulmasta. Vastausten perusteella pyrittiin tulkitsemaan, millaisena sosiaalityöntekijät kuvaavat päivystystyön sekä millaista apua sosiaalipäivystyksestä saadaan. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineistona on seitsemän sosiaalipäivystäjän teemahaastattelua. Haastatteluita analysoitiin ja tuloksia esiteltiin teemoittelun kautta. Tulkintojen lukemisen helpottamiseksi ja kokonaiskuvan saamiseksi aineistosta tutkittavat esitellään ennen varsinaista tulososiota. Tutkimuksesta nousi esille kolme pääteemaa, jotka ovat sosiaalipäivystystyön luonne, sosiaalipäivystyksen tarjoama apu sekä kuormittavuus. Tuloksista kävi ilmi, että sosiaalipäivystystyötä on mahdotonta ennakoida. Päivystystyö on luonteeltaan nopeatempoista ja hektistä, joten kyky toimia itsenäisesti ja määrätietoisesti korostuivat. Sosiaalipäivystäjien päivystystyön vaatimusten mukainen ammattitaito on pääasiallisesti karttunut sekä työkokemuksen että elämänkokemuksen kautta. Sosiaalipäivystystyö on kuitenkin lisännyt päivystäjien ammattitaitoa. Omaan ammattitaitoon luottaminen sekä rohkeus ovat kasvaneet. Haastateltavien mukaan asiakas saa avun tarvitsemallaan hetkellä virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen kautta. Sosiaalipäivystyksen avulla on myös mahdollisuus estää perheiden ongelmien pahentuminen tai katkaista jo alkanut ongelmien kierre. Sosiaalipäivystyksestä saadaan tukea virka-ajan sosiaalityöhön, koska sosiaalipäivystäjän mukana oleminen perheen kriisitilanteessa päivystysaikaan helpottaa sosiaalityön jatkamista virka-aikana. Sosiaalipäivystyksen ja virka-aikaisen sosiaalityön erovaisuutena nähtiin päivystysaikainen suoraviivaisuus ja rivakkaampi tahti asioiden selvittelyssä. Tuloksista on yhteenvedettävissä, että sosiaalipäivystäjien kokema kuormittavuus aiheutui monenlaisista syistä. Kuormittavuutta koettiin etenkin organisaatiosta johtuen, päivystystyön määrästä ja luonteesta, päivystystyön ja virkatyön suhteesta sekä päivystyksen ja vapaa-ajan yhteenkietoutumisesta.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other kiireellinen sosiaalipalvelu
dc.subject.other sosiaalipäivystys
dc.title "Ennaltaehkäisyä vai ongelmien kierteen katkaisua?" : Keski-Suomen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sosiaalipäivystystyöstä
dc.title.alternative Keski-Suomen sosiaalityöntekijöiden kokemuksia sosiaalipäivystystyöstä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209052318
dc.subject.ysa sosiaalihuolto
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa päivystys
dc.subject.ysa työn kuormittavuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-05T11:17:57Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record