Kansainvälinen adoptio - lapsen oikeus? : yhteiskuntatieteellinen tarkastelu lapsen oikeuden toteutumisesta kansainvälisessä adoptiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Anu
dc.date.accessioned 2012-09-05T07:09:42Z
dc.date.available 2012-09-05T07:09:42Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225186
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209052315 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38461
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella sitä, miten yleinen yhteiskunnallinen lapsen oikeus näyttäytyy kansainvälistä adoptiota koskevassa aikaiskeskustelussa. Ruotsalaiset adoptiotutkijat (SOU 2003:49) ovat todenneet lain turvaavan lapsen oikeutta yksilöllisellä tasolla kansainvälisessä adoptiossa, mutta yleisen yhteiskunnallisen lapsen edun turvaamisessa on heikkouksia kansainvälisessä adoptiossa. Tutkimukseni tyypiksi on valittu teoreettinen tutkimusote, sillä yleistä yhteiskunnallista lapsen oikeutta on mielestäni haastava tarkastella empiirisen aineiston keinoin. Lapsen oikeuksilla ei tarkoiteta tässä tutkimuksessa ensisijaisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, vaikkakin se on olennaisessa osassa tutkimuksessa. Judith Masson (2001) on jaotellut kansainvälisessä adoptiossa tänä päivänä esiintyvän keskustelun kansainvälistä adoptiota kannattaviin, sen lakkauttamista kannattaviin sekä pragmaatikkoihin. Tutkimustulokseni esitän kannattajien ja lakkauttamista kannattavien argumentteihin jaettuna. Tässä keskustelussa osoitan, että tutkimuksessa esiintynyt aikalaiskeskustelu on liittynyt eniten kansainvälisen adoption lakkauttamista kannattavien diskurssiin. Tästä esimerkkeinä ovat rodunmukaisten adoptioiden näkeminen lapsen edun mukaisina sekä huolet kansainvälisen adoption korruptoitumisesta ja lapsikaupasta. Näiden lisäksi tämä diskurssi sekä tutkimuksen aikalaiskeskustelu jakavat huomion siitä, jääkö vastaanottavan maan lastensuojelussa lapsia ilman perhettä, kun lasta toivovien katseet ovat kansainvälisessä adoptiossa. Tässä tutkimuksessa on esiintynyt merkkejä myös kansainvälisen adoptioiden kannattajien näkökulmista. Massonin mukaan kansainvälisen adoption kannattajat pitävät nykyistä kansainvälisen adoption muotoa liian byrokraattisena ja kontrolloivana. Kansainvälistä adoptiota kannattavien diskurssi on näyttäytynyt tutkimuksen aikalaiskeskustelussa itsenäisten adoptioiden suosimisena. Kuitenkin aikalaiskeskustelussa on todettu riskien olevan suuret yleisen yhteiskunnallisen lapsen oikeuden toteutumiselle juuri itsenäisissä adoptioissa. Näitä riskejä ovat muun muassa lapsikauppa tai kansainvälisen adoption aikuiskeskeistyminen.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other lapsen oikeus
dc.subject.other lapsen etu
dc.subject.other kansainvälinen adoptio
dc.title Kansainvälinen adoptio - lapsen oikeus? : yhteiskuntatieteellinen tarkastelu lapsen oikeuden toteutumisesta kansainvälisessä adoptiossa
dc.title.alternative Yhteiskuntatieteellinen tarkastelu lapsen oikeuden toteutumisesta kansainvälisessä adoptiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209052315
dc.subject.ysa oikeudet
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa adoptio
dc.subject.ysa kansainvälinen adoptio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-05T07:09:42Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record