"Olisit ollut mainio äiti...mutta sinä olet tappaja" : naiseus ja äitiys toimintaelokuvissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Säilävaara, Jenny
dc.date.accessioned 2012-09-05T05:53:51Z
dc.date.available 2012-09-05T05:53:51Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225180
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209052313 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38459
dc.description.abstract Tutkielmani tehtävänä on selvittää kuinka naiseutta, äitiyttä ja väkivaltaa yhdistellään toimintaelokuvissa ja millaisin keinoin naisten ja äitien väkivaltaisuudesta tulee mahdollinen. Tarkastelen elokuvien naisten ja äitien representaatioita ulkonäön ja toiminnan kautta. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty lähilukua yhdistettynä naistutkimukselliseen lähestymiseen, eli olen tehnyt luennasta neuvottelevaa, korjaavaa ja rikkovaa. Tutkielman aineiston muodostavat toimintaelokuvat Terminator 2, The Long Kiss Goodnight ja Kill Bill Vol.1 ja Vol.2. Pohjustan työni feministisen elokuvatutkimuksen historiaa ja elokuvien naisroolien kehitystä selventäviin lukuihin. Teoriapohjana hyödynnän toimintaelokuvan tutkimukseen keskittyneitä amerikkalaisia tutkijoita Hilary Neronia ja Yvonne Taskeria, mutta olen pyrkinyt hyödyntämään myös feministisen elokuvatutkimuksen alkuaikojen teorioita nykyelokuvaan sovellettuina. Olen jakanut tutkimustulokseni kahteen analyysilukuun, joista ensimmäisessä keskityn naiseuden representaatioiden purkamiseen ja jälkimmäisessä äitiyden ja väkivallan yhdistämiseen. Naiseutta käsittelevissä luvuissa otan esille naiseuden ideaalin ja sen, miten elokuvat mielestäni luovat ja uusintavat naiseuden ideaalia muun muassa naisten hiustenvärillä tai vartalonmuodoilla. Heidän psyykkiset ongelmansa muodostavat yhden tulkintaosuuden ja pohdin heidän representaatioitaan myös erotisoinnin ja ruumiillisuuden kautta. Olen luonut kolme äitiyden kategoriaa, joiden kautta väkivalta mielestäni selittyy elokuvissa. Nämä ovat uhrautuva äitiys, joko/tai äitiys sekä kostava äitiys. Pohdin myös miesäitiyttä, jota lähestyn erityisesti Terminator-elokuvan esitysten kautta. Miesäitiydellä tarkoitan ajattelua, jonka mukaan elokuvan mieshahmo on äidillisempi, kuin väkivaltainen nainen ja äiti. Lähtökohtaisesti hyvin maskuliinisen toimintaelokuvan kehyksessä toimivat naiset liikkuvat tulkintani mukaan sekä feminiinisessä että maskuliinisessa. Tällä tarkoitan sitä, miten heissä yhdistyy pehmeä naisellisuus ja miehisyyteen perinteisesti yhdistettävä voimakkuus ja väkivaltaisuus. Olen lähestynyt näitä esityksiä Eeva Jokisen teoriaan nais- ja miestapaisuudesta nojaten. Olen nostanut yhdeksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi myös heteronormatiivisuuden, jota elokuvat toistavat esimerkiksi luomalla kuvia heterosuhteen tavoittelemisen tärkeydestä ja naisapurien täydellisellä puuttumisella. Keskeistä tutkielmassani on naiseuden ja äitiyden representaatioiden haastaminen ja purkaminen sekä oman lukijapositioni neuvotteleva lähestymistapa, jonka kautta pyrin näkemään elokuvissa myös positiivisia ja voimaannuttavia tekijöitä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että toimintaelokuvan yhdistäminen naiseuteen ja äitiyteen on edelleen haastavaa ja vaatii myös katsojalta joustavuutta.
dc.format.extent 79 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other nainen
dc.subject.other naiseus
dc.subject.other äiti
dc.subject.other äitiys
dc.subject.other toimintaelokuva
dc.subject.other väkivalta
dc.subject.other representaatio
dc.subject.other heteronormatiivisuus
dc.title "Olisit ollut mainio äiti...mutta sinä olet tappaja" : naiseus ja äitiys toimintaelokuvissa
dc.title.alternative Naiseus ja äitiys toimintaelokuvissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209052313
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa naiseus
dc.subject.ysa äidit
dc.subject.ysa äitiys
dc.subject.ysa toimintaelokuvat
dc.subject.ysa väkivalta
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa heteronormatiivisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine naistutkimus (maisteriohjelma) fi
dc.contributor.oppiaine Master's Degree Programme in Women's Studies en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-05T05:53:52Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record