Näkökulmia filosofian opettamiseen : John Deweyn kasvatusfilosofian lähtökohdat, lukiolaisten mielipiteet filosofian oppikirjoista ja opettamisesta sekä lukiolaisten ontologiset sitoumukset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Törnroos, Siru
dc.date.accessioned 2012-09-05T05:21:39Z
dc.date.available 2012-09-05T05:21:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225176
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209052311 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38457
dc.description.abstract Pro gradussa hahmottelen kuvaa filosofian opetuksesta sekä opiskelijoiden mielipiteistä sitä kohtaan lukiossa. Pääpaino on John Deweyn kasvatusfilosofian yhdistämisellä lukiolaisten omiin mielipiteisiin heidän omista filosofian oppikirjoistaan, filosofian oppitunneistaan sekä heidän arki-intuitiivisista ontologisista sitoumuksistaan. Tarkoituksena on yhdistää teoria ja käytäntö kokonaisuudeksi. Läpi tutkimuksen yhdistävänä ajatuksena on, että voimme löytää sekä teoriasta että käytännöstä juuri filosofian opettamista tukevaa argumentointia. Filosofian opettamiseen on löydettävissä myös uusia elementtejä juuri tarkasteltaessa opiskelijoiden omia mielipiteitä ja ontologisia sitoumuksia, joita heillä on tullessaan filosofian oppitunnille. Deweyn konstruktivistinen oppimiskäsitys tukee tutkimusta opiskelijoiden arki-intuitioihin perustuvista ontologisista sitoumuksista tähdäten näin opetuksen sekä oppimisen parantamiseen, jolle opetussuunnitelmien perusteet luovat käytännön puitteet. Tutkimusongelmana on, miten Deweyn kasvatusfilosofia soveltuu osaksi lukion filosofian opettamisen näkökulmaa. Tutkielman haasteena on yhdistää teoria käytännössä saatuihin tutkimustuloksiin opiskelijoiden mielipiteistä. Aiemmin tehdyt tutkimukset, jotka esittelen, koskevat kahta erilaista aiheeseen kiinteästi liittyvää tutkimusta. Toisessa tutkimuksessa käsitellään nuoren maailmankuvan kehitystä osana lukion filosofian opettamista. Toisessa havainnoidaan, miten eri tavoin Deweyn, Meadin ja Juuson kasvatusfilosofia ilmenee käytännön luokkatilanteissa ja, miten Hannu Juuso hyödyntää näitä teorioita ala-asteen opetuksessaan. Keskeiseksi ongelmaksi tutkielmassa ilmenee ajatus opiskelijan ja opettajan välillä. Opettajan edustaessa opetusta ja myös oppimateriaalia nousee esiin kysymys opiskelijan roolista. Deweyn edustaessa opiskelijalähtöistä ja konstruktivistista kantaa ongelmaksi jää, millä tavoin opettaja voi tukea nuoren oppimista. Erilaisten arkiintuitioiden varassa luokkaan tulevat opiskelijat tarvitsevat linkin kokemustensa ja teoreettisen viitekehyksen välille hyötyäkseen opetuksesta. Tähän seikkaan opiskelijat vastauksissaan pitkälti viittaavat. Yhden vastauksen tähän ongelmaan antaa Deweyn kokemuksen sekä tekemisen kautta oppiminen. Myös kasvatuksen tärkeä jatkuvuuden periaate on huomioitava osana lukio-opetusta. Kasvatuksella ei saisi tähdätä ainoastaan tiettyyn ulkokohtaiseen päämäärään, vaan sen pitäisi jatkua myös koulun loppumisen jälkeen.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Dewey, John
dc.subject.other ontologiset sitoumukset
dc.subject.other ontologiset sitoumukset
dc.title Näkökulmia filosofian opettamiseen : John Deweyn kasvatusfilosofian lähtökohdat, lukiolaisten mielipiteet filosofian oppikirjoista ja opettamisesta sekä lukiolaisten ontologiset sitoumukset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209052311
dc.subject.ysa kasvatus
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.subject.ysa dualismi
dc.subject.ysa materialismi
dc.subject.ysa emergenssi
dc.subject.ysa filosofia
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa lukiolaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-05T05:21:40Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record