Maineen rakentuminen organisaatiomuutoksessa : mainemuutosten arviointia kahden tapausorganisaation näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mäkikangas, Mirja
dc.date.accessioned 2012-09-04T13:08:52Z
dc.date.available 2012-09-04T13:08:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225175
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209042310 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38456
dc.description.abstract Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltiin organisaatioiden yhdistymisen mukanaan tuomia mainemuutoksia uusille organisaatioille. Tutkimuskohteena oli kaksi julkisen sektorin tapausorganisaatiota, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (KTL + Stakes) ja Valvira (TEO + STTV). Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mistä tekijöistä koostuu organisaatiomuutoksen kautta yhdistyneen uuden organisaation maine ja miten vanha maine heijastuu uuden organisaation maineeseen. Lisäksi pohdittiin, vaikuttaako toisen organisaation maine toista enemmän uudessa organisaatiossa. Empiirisen tutkimuksen varsinaisena aineistona toimivat sidosryhmäkyselyinä vuonna 2008 ja 2011 toteutettujen mainemittaritutkimusten avokysymykset ja esiaineistona muu kuin avokysymyksiin liittyvä aineisto. Menetelminä tutkimuksessa hyödynnettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia sekä sisällön erittelyä. Tutkimuksessa yhdistyneen julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation maineen rakentajiksi hahmotettiin 12 eri tekijää, muun muassa luottamus, brändi, kokemukset ja odotuksiin vastaaminen. THL:n kohdalla säilyneitä mielikuvia olivat muun muassa terveys ja asiantuntija ja odotuksia tasapaino terveyden ja sosiaalisen välillä sekä avoimuus. Hävinneitä mielikuvia puolestaan olivat kansainvälinen, mielenkiintoinen sekä arvostettu ja odotuksia muun muassa dynaamisuus ja kentän tarpeiden kuunteleminen. Valviran kohdalla säilyneitä mielikuvia sen sijaan olivat muun muassa valvonta ja terveydenhuolto ja odotuksia ohjauksen kehittäminen sekä riittävät resurssit. Hävinneitä mielikuvia puolestaan olivat pieni, puolueeton sekä keskusvirasto ja odotuksia muun muassa suunnannäyttäjän rooli ja selkeä työnjako.
dc.format.extent 151 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other brändi
dc.subject.other julkinen sektori
dc.subject.other maine
dc.subject.other organisaatiomuutos
dc.subject.other yhteisöviestintä
dc.title Maineen rakentuminen organisaatiomuutoksessa : mainemuutosten arviointia kahden tapausorganisaation näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209042310
dc.subject.ysa brändit
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa julkinen sektori
dc.subject.ysa maine
dc.subject.ysa muutosviestintä
dc.subject.ysa organisaatiomuutokset
dc.subject.ysa yhteisöviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-09-04T13:08:52Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record