Ideasta viimeistellyksi tekstiksi : tapaustutkimus prosessikirjoittamisesta lukiossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Husso, Henna
dc.date.accessioned 2012-09-03T12:56:16Z
dc.date.available 2012-09-03T12:56:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225090
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209032304 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38451
dc.description.abstract Tutkimuksessani selvitin, miten lukiolaisten usean version kautta työstämät kirjoitelmat rakentuvat vaihe vaiheelta. Tutkimukseni tavoitteena oli hahmottaa, millaisia tekoja kirjoittajat teksteilleen tekevät kirjoittamisen eri vaiheissa. Tutkimuksen aineisto koostui lukiolaisten eri vaiheessa olevista tekstiversioista (ajatuskartta, rakennesuunnitelma, ensimmäinen versio, lopullinen versio), opiskelijoiden teksteistään saamasta palautteesta sekä opettajan haastattelusta. Analyysimenetelmiä olivat tekstianalyysi ja sisällönanalyysi. Lisäksi tarkastelin aineistoa numeerisesti. Opettajan haastattelua analysoimalla sain selville opetuksessa toteutetut kirjoittamisprosessin vaiheet, joita olivat valmistautuminen, tekstin luonnostelu, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, luonnoksen työstäminen raakaversioksi, tekstin toimittaminen ja oikoluku sekä arviointi. The Bay Area Writing Projectin mukaisista vaiheista puuttui vain tekstin julkistaminen. Suunnitelmia ja ensimmäistä tekstiversiota vertaamalla selvitin, millaisten tekojen kautta suunnitelmista muotoutui luonnosversio. Tarkastelin sekä tekstin sisällön että retorisen rakenteen muotoutumista. Tutkimuksen kohteena olleilla lukiolaisilla oli melko laaja suunnittelumateriaali, jota he myös hyödynsivät ensimmäistä tekstiversiota rakentaessaan. Suunnittelumateriaaleissa oleville ajatuksille eli propositioille tehtyjä tekoja olivat lisääminen, poistaminen ja yhdistäminen. Eniten propositioita poistettiin. Propositioiden lisäämistä ja yhdistämistä oli suurin piirtein yhtä paljon. Ensimmäisen tekstiversion rakennetta muodostaessaan opiskelijat noudattivat melko tarkasti rakennesuunnitelmia. Ensimmäisen ja lopullisen tekstiversion välillä tehtyjä muutoksia pyrin jäljittämään vertaamalla tekstiversioita toisiinsa. Muokkaamistekojen luokittelussa sovelsin Faigleyn ja Witten muokkaamistekojen taksonomiaa. Huomattavasti eniten muokkaamista tapahtui sanatasolla. Toiseksi eniten muokattiin lausetasoa. Vähiten muokkaamista tapahtui merkki- ja kappaletasolla. Viimeiseksi selvitin palautteen vaikutusta muokkaamistekoihin vertaamalla opiskelijoiden ensimmäisistä tekstiversioistaan saamaa palautetta ensimmäisen ja lopullisen tekstiversion välillä tehtyihin muokkaamistekoihin. Opiskelijat hyödynsivät suurinta osaa saamastaan palautteesta.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kirjoittaminen
dc.subject.other prosessikirjoittaminen
dc.subject.other äidinkieli
dc.subject.other lukiolaiset
dc.title Ideasta viimeistellyksi tekstiksi : tapaustutkimus prosessikirjoittamisesta lukiossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209032304
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa prosessikirjoittaminen
dc.subject.ysa äidinkieli
dc.subject.ysa lukiolaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-09-03T12:56:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record