The role of English-language music in informal learning of English

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ala-Kyyny, Jenni
dc.date.accessioned 2012-09-03T11:14:09Z
dc.date.available 2012-09-03T11:14:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225047
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209032302 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38449
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkasteltiin englanninkielisen musiikin yhteyttä englannin kielen oppimiseen. Englannin kielen leviäminen maailmanlaajuisesti näkyy voimakkaasti myös populaarikulttuurissa. Erityisesti nuoret suosivat englanninkielistä musiikkia ja omaksuvat siitä monenlaisia vaikutteita. Koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen muodostaakin valtaosan ihmisen elinikäisestä oppimisesta, mutta siitä on verrattain vähän tutkimustietoa. Tutkielma oli määrällinen ja aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla 97 lukiolaiselta. Mielenkiinnon kohteena olivat vastaajien musiikin kuuntelutottumukset sekä erityisesti heidän näkemyksensä ja kokemuksensa vapaa-ajalla kuunneltavan englanninkielisen musiikin vaikutuksesta englannin kielen taitoon. Lisäksi vastauksia vertailtiin sukupuolen sekä englannin kielen arvosanan mukaan. Keskimäärin vastaajat kuuntelivat runsaasti englanninkielistä musiikkia ja kokivat sen vaikutuksen englannin kielen taitoonsa kohtalaisena. Vaikutusta pidettiin melko korkeana ääntämisessä, kuullun ymmärtämisessä, sanaston ja ilmaisujen oppimisessa. Kieliopin omaksumisessa vaikutus nähtiin puolestaan vähäisenä. Erityisesti tytöt kiinnittivät huomiota musiikin kielelliseen sisältöön. Sukupuolten väliset erot jäivät muutoin melko vähäisiksi. Heikompia arvosanoja saaneet vastaajat kiinnittivät vähiten huomiota englanninkielisiin lyriikoihin ja kokivat musiikin vaikutuksen kielitaidon kohentumiseen muutenkin vertailuryhmiä alhaisemmaksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että englanninkielisellä musiikilla oli merkitystä vastaajien englannin kielen taitojen kehittymiseen ja vaikutus ulottui laajasti kielitaidon eri osa-alueille. Vaikka tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen lukiolaisia, niistä heijastuu tarve informaalin oppimisen tutkimuksen lisäämiseen, jossa erityisesti medioiden vaikutusta mitattaisiin mahdollisina oppimisen murroksen edistäjinä.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other English-language music
dc.subject.other informal learning
dc.subject.other second language learning
dc.title The role of English-language music in informal learning of English
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209032302
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa kielen oppiminen
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-09-03T11:14:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record