Translating international achievement tests : translators’ view

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arffman, Inga
dc.date.accessioned 2012-09-03T07:38:11Z
dc.date.available 2012-09-03T07:38:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-39-4811-5
dc.identifier.issn 2243-139X
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225003
dc.identifier.uri http://ktl.jyu.fi/img/portal/22708/g044.pdf en
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4811-5 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38446
dc.description.abstract Kansainväliset arviointitutkimukset edellyttävät laajaa käännöstyötä, koska kaikki koemateriaalit on käännettävä kunkin osallistujamaan kielille. Kaikkien erikielisten koeversioiden on lisäksi oltava keskenään vertailukelpoisia, jotta tutkimustulokset olisivat valideja. Arviointitutkimuksissa onkin kehitetty nimenomaisia käännösprosesseja ja -käytänteitä varmistamaan koeversioiden vertailukelpoisuus ja tutkimustulosten validius. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kääntäjien kokemuksia näistä prosesseista ja käytänteistä ja niissä ilmenneistä ongelmista. Tavoitteena oli kehittää kansainvälisten arviointitutkimusten käännösprosesseja ja -käytänteitä ja lisätä näin näiden tutkimusten tulosten validiutta. Tutkimus suoritettiin toimintatutkimuksena. Aineisto kerättiin keskusteluina viiden suomalaiskääntäjän kanssa, jotka käänsivät PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 -lukukokeen materiaalit suomen kielelle. Keskustelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analyysien tulokset osoittivat, että vaikka kansainvälisten arviointitutkimusten käännösprosessit ja -käytänteet ovat vuosien kuluessa kehittyneet, niissä on edelleen ongelmia, jotka saattavat vaarantaa tutkimustulosten validiuden. Ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa alkuperäinen koeversio, epäpätevät kääntäjät, käännöstavoitteen epämääräisyys sekä epäsopivat käännösohjeet, kahden erikielisen alkuperäisversion käyttö, käännösten puutteellinen tarkistus ja verifiointi sekä ajan puute. Tulosten pohjalta esitetään ehdotuksia kansainvälisten arviointitutkimusten käännösprosessien ja -käytänteiden kehittämiseksi. fi
dc.format.extent Verkkoaineisto (92 sivua).
dc.language.iso eng
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseries Tutkimusselosteita / Koulutuksen tutkimuslaitos 44.
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other equivalence
dc.subject.other validity
dc.subject.other international achievement studies
dc.subject.other translation
dc.subject.other translators
dc.title Translating international achievement tests : translators’ view
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4811-5
dc.subject.ysa validiteetti
dc.subject.ysa kansainvälinen vertailu
dc.subject.ysa kansainvälinen arviointi
dc.subject.ysa yliopistot
dc.subject.ysa kääntäjät
dc.subject.ysa kääntäminen
dc.subject.kota 612
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record