Paa trokan jouhet piisalle kintiälle, että saat tämmättyä fiulis tellinkhin : suomen kielen oppimateriaalia S2-oppijoille Kaustisen murteella

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Myllymäki, Varpu
dc.date.accessioned 2012-08-31T22:22:34Z
dc.date.available 2012-08-31T22:22:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224992
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209012298 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38443
dc.description.abstract Tutkielma on monimuotogradu, joka koostuu S2-oppijoille laaditusta oppimateriaalista ja tutkielmaosasta. Oppimateriaali on laadittu Kaustisen murteella, ja se on tarkoitettu aikuisille S2-oppijoille. Oppimateriaali on tarkoitettu Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasolle B1.2, joka on arkielämässä selviytymisen taito. Oppimateriaalin tavoitteena on auttaa S2-oppijaa omaksumaan myös paikallismurretta, koska se on osa suomen kielen todellisuutta ja haaste kielenoppijalle. Paikallismurteen oppiminen ja ymmärtäminen voi auttaa maahanmuuttajaa juurtumaan uuteen kotimaahansa paremmin ja nopeammin. Oppimateriaali koostuu dialogimaisista kappaleista, kielioppiosioista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Jokaisen kappaleen lopussa on lista vieraimmista murresanoista yleiskielisen vastineen kanssa. Kappaleiden selostusosiot ovat yleiskielellä ja dialogit paikallismurteella. Kielioppiosioissa ja niihin liittyvissä tehtävissä käydään läpi tärkeitä kielioppiasioita sekä yleis- että paikallismurremuotoisina. Dialogien on tarkoitus edesauttaa ja nopeuttaa S2-oppijan kielen haltuun ottamista ja puhumista arkitilanteissa. Oppimateriaalissa on pyritty autenttisuuteen ja myös paikalliskulttuurin esille tuomiseen, koska kieli ja kulttuuri kuuluvat kiinteästi yhteen. Oppimateriaalin ulkoasu, selkeys ja niukahko materiaalimäärä kutakin kappaletta kohden ovat tarkkaan harkittuja ja laadittu opettamieni opiskelijoiden palautteen tuloksena. Oppimateriaalin pääteoriana on L.S. Vygotskin kielenoppimiskäsitys, joka painottaa kielen oppimista sosiokulttuurisena prosessina. Konstruktivismi pohjautuu laajalti juuri Vygotskin näkemyksiin.
dc.format.extent 38 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Oppimateriaali
dc.subject.other suomi toisena kielenä
dc.subject.other paikallismurre
dc.subject.other konstruktivismi
dc.title Paa trokan jouhet piisalle kintiälle, että saat tämmättyä fiulis tellinkhin : suomen kielen oppimateriaalia S2-oppijoille Kaustisen murteella
dc.title.alternative Suomen kielen oppimateriaalia S2-oppijoille Kaustisen murteella
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209012298
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.subject.ysa suomi toisena kielenä
dc.subject.ysa murteet
dc.subject.ysa konstruktivismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-08-31T22:22:35Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record