Sosiaalilautakunta poliittisena toimijana : sosiaalilautakunnan jäsenten ja sosiaalijohtajan toiminta retorisesta näkökulmasta tarkasteltuna

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Villgren, Kati
dc.date.accessioned 2012-08-31T07:22:55Z
dc.date.available 2012-08-31T07:22:55Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224933
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208312293 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38438
dc.description.abstract Tutkielmani tavoitteena oli selvittää ja lisätä ymmärrystä sosiaalilautakunnan toiminnasta. Tutkimuskohteenani olivat kaksi kuntaa X ja Y. Tarkastelen miten lautakunnan jäsenet kokevat lautakuntajäsenyytensä ja miten jäsenyys sosiaalilautakunnassa tulee esille mahdollisissa muissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Tarkastelen tutkimuksessani myös lautakunnan jäsenten ja sosiaalijohtajien välistä vuorovaikutusta. Olen kerännyt aineiston haastattelemalla kummassakin kunnassa neljää lautakunnan jäsentä eli yhteensä kahdeksaa lautakunnan jäsentä. Tämän lisäksi olen haastatellut kummankin kunnan sosiaalijohtajaa. Yhteensä haastatteluja on siis kymmenen. Haastatteluista seitsemän tein keväällä 2006 ja kolme haastattelua kesällä 2007. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelut litteroin tekstiksi. Litteroinnissa en merkinnyt taukoja ja litteroin vain oikeat sanat. Tutkimukseni on aineistolähtöinen tapaustutkimus, jota lähestyn retorisella otteella. Teoreettisena ja metodisena lähtökohtana on Kenneth Burken identifikaatioteoria. Lautakunnan jäsen voi identifioitua useaan eri ryhmään ja se vaikuttaa myös päätöksentekoon. Tyypittelin aineistoa erilaisiin ”identifikaatioryhmiin”. Tutkimuksestani käy ilmi, että lautakunnan jäsen identifioituu useisiin eri ryhmiin. Lautakuntaan ja sen ajamiin asioihin identifioituminen on voimakasta. Kunnassa X lautakunnan jäsenet identifioituvat lautakuntaan voimakkaammin kuin kunnassa Y. Puoluekuria ei ole joko ollenkaan tai se ei ole erityisen tiukka. Lautakunnan jäsenten oma asiantuntijuus tulee työkokemuksesta, elämän kokemuksesta ja koulutuksesta. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen vuorovaikutussuhde on hyvä, mutta kritiikkiäkin löytyy. Lautakunnan jäsenet huomaavat päätösesityksissä joskus johdattelua. Lautakunnan jäsenet arvostavat sosiaalijohtajien teknis-rationaalista asiantuntemusta. Sosiaalijohtajat näkevät lautakunnan jäsenet tärkeänä yhteistyökumppanina ja linkkinä muille kunnallisten päätöksenteon areenoille, valtuustoon ja kunnanhallitukseen.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other sosiaalilautakunta
dc.subject.other identifikaatio
dc.subject.other sosiaalijohtaja
dc.title Sosiaalilautakunta poliittisena toimijana : sosiaalilautakunnan jäsenten ja sosiaalijohtajan toiminta retorisesta näkökulmasta tarkasteltuna
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208312293
dc.subject.ysa sosiaalilautakunnat
dc.subject.ysa samaistuminen
dc.subject.ysa sosiaalijohtajat
dc.subject.ysa luottamushenkilöt
dc.subject.ysa retoriikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-31T07:22:56Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record