Erityisyys yhteisenä nimittäjänä : tutkimus vanhempien voimaantumisesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puurtinen, Pauliina
dc.date.accessioned 2012-08-31T05:35:23Z
dc.date.available 2012-08-31T05:35:23Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224917
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208312290 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38435
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat erityislasten vanhempien voimaantumiseen ja mistä erityislasten vanhempien voimaantuminen johtuu. Erityislapsen erityisyys tässä tutkimuksessa käsitetään kehitysvammaisuudesta ja sen rinnalla olevasta mahdollisesta perussairaudesta juontuvaksi. Erityislasten vanhemmuutta taustoitetaan erityisyyden, vanhemmuuden ja voimaantumisen teoreettisista näkökulmista. Voimaantumista tarkastellaan Juha Siitosen (1999) kehittämän voimaantumisteorian osaprosessien kautta. Aineisto koostuu kyselylomakkeista ja erityislasten vanhemmille tehdyistä haastatteluista. Haastatteluihin osallistui neljästä perheestä yhteensä neljä äitiä ja kaksi isää. Näkökulma on sosiaalitieteellinen ja voimavarakeskeinen. Tutkimuksen keskiössä on vanhemmuus vanhemman näkökulmasta. Tutkimuksellinen työtapa ja aineiston analyysi pohjautuvat grounded theoryyn. Erityislasten vanhempien voimaantumista tulkittiin voimaantumisteorian osaprosessien kautta. Osaprosesseja ovat päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset sekä emootiot. Tässä tutkimuksessa päämäärät koskevat lapsen tulevaisuutta ja vanhempien jaettua arvomaailmaa. Kykyuskomuksien mukaisesti vanhemmuus nähdään nousujohteisena, sitoutuneena kasvuprosessina. Kontekstiuskomukset keskittyvät vanhemmuuden sosiaaliseen ympäristöön. Emootiot käsittävät vanhemman suhtautumista erityislapseensa. Voimaantuminen erityisyyden kautta näyttäytyy näiden vanhempien elämässä siten, että heiltä vaaditaan vanhemmuuden kasvuprosessissaan erilaisuuden hyväksymistä ja siihen sitoutumista. Erityisyyden myötä koti avataan asiantuntijuudelle lapsen edun nimissä. Vanhemmilta edellytetään uudenlaista spesifiä tietoa jota he kaiken kaikkiaan kokevat saavansa liian vähän. Erityisyys asettaa omat vaatimuksensa sosiaalisen ympäristön tarjoamalle tuelle, joka vanhemman voimaantumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Erityislasten vanhempien voimaantumisen yhtenä nimittäjänä voidaan tämän tutkimuksen perusteella pitää erityisyyttä.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other vanhemmuus
dc.subject.other erityisyys
dc.subject.other voimaantuminen
dc.subject.other voimaantumisteoria
dc.title Erityisyys yhteisenä nimittäjänä : tutkimus vanhempien voimaantumisesta
dc.title.alternative Tutkimus vanhempien voimaantumisesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208312290
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kehitysvammaiset
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-31T05:35:23Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record