"Nyt tuntuu, että kaikki on ihan tyhjää täällä" : puolisohoitajien käsityksiä hoivan siirtymävaiheesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pulkkinen, Maija-Liisa
dc.date.accessioned 2012-08-30T10:26:09Z
dc.date.available 2012-08-30T10:26:09Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224875
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208302286 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38432
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää puolisohoitajien kokemuksiin perustuvia käsityksiä hoivan siirtymävaiheesta. Tutkimustehtävät muodostuivat kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen eri vaiheita koskevien käsitysten selvittämisestä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yhdeksän puolisohoitajaa, jotka osallistuvat edelleen läheisensä hoitoon, vaikkakin päähoitovastuu on siirtynyt julkiselle palvelujärjestelmälle. Tutkimus oli fenomenografinen. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Analyysissä käytettiin apuna Derek Layderin tutkimuskarttaa, jonka avulla aineistosta etsittiin minään ja identiteettiin, sosiaaliseen toimintaan, sosiaaliseen organisaatioon sekä makrotason kontekstiin liittyviä käsityksiä. Minää ja identiteettiä koskevista käsityksistä muodostui kaksi pääkategoriaa: puolisohoitajan sosiaalinen identiteetti siirtymävaiheessa ja puolisohoitajan tunnekokemukset siirtymävaiheessa. Molemmat pääkategoriat muodostuivat kahdesta toisiinsa nähden horisontaalisesta alakategoriasta. Sosiaalista toimintaa koskevista käsityksistä muodostettiin myös kaksi pääkategoriaa: siirtymävaiheen yhteistyö ja puolisohoitajan rooli siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen yhteistyö muodostui kahdesta toisiinsa nähden horisontaalisesta alakategoriasta ja puolisohoitajan rooli siirtymävaiheessa sekä horisontaalisista että vertikaalisista alakategorioista. Sosiaalista organisaatiota koskevista käsityksistä muodostui yksi pääkategoria: palvelujärjestelmä siirtymävaiheessa. Tämä muodostui kahdesta toisiinsa nähden vertikaalisesta kategoriasta. Makrotasoa kuvaavista käsityksistä muodostui yksi pääkategoria: elämäntapa siirtymävaiheessa. Tämä muodostui kahdesta toisiinsa nähden horisontaalisesta alakategoriasta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että puolisohoitajan rooli hoitajana jatkuu, vaikka julkinen palvelujärjestelmä on ottanut osan hoitovastuusta. Riittävä apu ennakoivassa vaiheessa auttaa puolisohoitajaa jatkamaan läheisen kotihoitoa. Puolisohoitajan jaksamista tulee tukea ja hänet on otettava mukaan päätöksentekoon siinä vaiheessa, kun hoitovastuu jaetaan.
dc.format.extent 89 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other puolisohoiva
dc.title "Nyt tuntuu, että kaikki on ihan tyhjää täällä" : puolisohoitajien käsityksiä hoivan siirtymävaiheesta
dc.title.alternative Puolisohoitajien käsityksiä hoivan siirtymävaiheesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208302286
dc.subject.ysa omaishoito
dc.subject.ysa puolisot
dc.subject.ysa siirtymävaihe
dc.subject.ysa kotihoito
dc.subject.ysa laitoshoito
dc.subject.ysa julkiset palvelut
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Fenomenografia
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-30T10:26:10Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record