Anoreksia - "pala elämänmittaista tarinaa"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aliranta, Kirsi
dc.date.accessioned 2012-08-30T05:00:12Z
dc.date.available 2012-08-30T05:00:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224852
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208302283 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38429
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastelen, syömishäiriötä tai syömishäiriöitä sairastavien nuorten naisten internetiin kirjoittamia päiväkirjatekstejä. Tarkoituksena on tekstianalyysin avulla ja keinoin selvittää, miten nuoret naiset kertovat itsestään ja millaisia merkityksiä he elämälleen rakentavat. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on identiteettikerronta. Työni lähtökohtana on narratiivisen teoriaperinteen identiteettikäsitys, jonka mukaan yksilön identiteetti rakentuu jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tärkeänä perustana toimii sisäisen tarinan identiteetti -käsite, joka tarkoittaa ihmiselle ominaista tapaa ymmärtää itseään ajallisesti jatkuvan tarinan tavoin. Sisäisen tarinan identiteetissä on mahdollista erottaa kolme tasoa: eletty reflektoitu minä, mahdollinen tulevaisuuden minä sekä tavoiteltu minä eli moraalinen minäihanne. Aineistoni koostuu seitsemästä internet-päiväkirjasta. Aineistoni nuoret naiset ovat keskiiältään 23-vuotiaita. Aineiston analyysissä sovellan Harvey Sacksin kehittämää jäsenyyskategorisoinnin analyysimenetelmää, jota käytän päiväkirjateksteissä esiintyvien identiteettikategorioiden tarkasteluun. Etsin aineiston kirjoituksista viitteitä siitä, miten ja millaisilla kategoriavalinnoilla nuoret naiset omaa identiteettiään rakentavat haasteiden ja mahdollisuuksien postmodernissa ajassa. Huomio kiinnittyy erityisesti itseen kohdistettuihin odotuksiin, toiveisiin ja itsearviointeihin. Tarkastellessani naisten itseensä ja muihin ihmisiin liittämiä luokitteluja, pyrin kartoittamaan myös näiden kategorioiden kautta piirtyvää tavoitteiden ja mahdollisuuksien kenttää, jolle nuoret sijoittavat itsensä. Tutkielman analyysivaiheessa jaoin aineiston neljään pääteemaan kirjoituksissa esiintyvien aihepiirien mukaan. Tärkeimmät identiteettikategoriat esittelen erillisissä teemaluvuissa: Sosiaalisen teema, toiminnallisen teema, sisäisen ja ulkoisen kauneuden sekä viehättävyyden teema, elämän käännekohdan ja tulevaisuuden teema. Lopuksi tarkastelen tutkimuskysymysten ja aineistotekstien välisiä yhteyksiä, sekä pohdin tutkielman tekemisen aikana heränneitä kysymyksiä ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Tutkielmani merkittävänä tuloksena pidän sitä, että aineistoni nuoret naiset eivät näyttäydy kategorisoinneissaan vain ”tautiluokituksen jäykistäminä anorektikkoina”, vaan he ovat paljon muutakin, he ovat myös toimijoita täynnä tunteita ja toiveita.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other identiteettikategoriat
dc.subject.other jäsenyyskategorisoinnin analyysi
dc.subject.other Membership Categorization Analysis
dc.subject.other narratiivisuus
dc.subject.other ruumiillisuus
dc.subject.other sisäisen tarinan identiteetti
dc.subject.other syömishäiriö (syömishäiriöt)
dc.title Anoreksia - "pala elämänmittaista tarinaa"
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208302283
dc.subject.ysa syömishäiriöt
dc.subject.ysa anoreksia
dc.subject.ysa bulimia
dc.subject.ysa ruumiillisuus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa naiset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa sosiaalinen konstruktivismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-30T05:00:12Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record