"Lapsi sano ei" : moraalisen paniikin ilmentyminen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uutisoinnissa maakuntalehdessä vuosina 2005-2006

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kontio, Minna
dc.date.accessioned 2012-08-29T09:45:32Z
dc.date.available 2012-08-29T09:45:32Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224811
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208292280 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38426
dc.description.abstract Tarkastelen pro gradu –tutkimuksessani lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uutisointia maakuntalehdessä ajalla 1.1.2005 – 31.12.2006. Tarkastelen ilmiötä Cohenin (1972) luoman moraalisen paniikin käsitteen avulla. Tutkittavia artikkeleja oli yhteensä 124. Jaottelin aineistoni karkeasti uutisiin ja taustoittaviin juttuihin. Uutisissa kerrotaan tekijästä, uhrista, tapahtumasta ja rikosprosessista. Taustoittavat jutut eivät kerro yksittäisestä rikoksesta, vaan taustoittavat aihepiiriä. Sovellan tutkimukseni analyysissa aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja narratiivista lukutapaa. Ryhmittelin osan uutisista ja taustoittavista jutuista neljäksi tapaukseksi, jotka nimesin artikkeleiden sisällön mukaan Tapaus Turvataidoksi, Tapaus Lapsipornoksi, Tapaus Seurusteluksi ja Tapaus Keskusteluksi. Etsin tapauksista moraalisen paniikin piirteitä. Moraalisen paniikin prosessissa joku uusi asia nousee valokeilaan. Se määritellään uhkaksi yhteiskunnallisille arvoille tai intresseille. Prosessin kuluessa moraalisen paniikin kohteena olevasta ilmiöstä esitetään yksipuoleisia ja stereotyyppisiä tulkintoja, sen muodostamaan uhkaa suurennellaan. Yhteisö etsii keinoja selviytyä uhasta. Paniikki voi mennä ohi suurempia jälkiä jättämättä, joskus taas se voi johtaa näkyvämpiin ja pitkäkestoisempiin seurauksiin, kuten yhteiskuntapoliittisiin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Moraalisen paniikin piirteitä ovat huolestuminen, vihamielisyys, yksimielisyys, suhteettomuus, katoavaisuus ja herkistyminen. Loin moraalisen paniikin mallin Cohenin luoman käsitteen ja oman empiirisen aineistoni pohjalta. Mallin vaiheet ovat synty, reaktio- ja ongelman määrittely, ratkaisu ja perintö. Tutkimukseni mukaan maakuntalehden uutisissa ei ole selvästi havaittavissa moraalisen paniikin piirteitä. Suurelle osalle moraalisista paniikeista on tyypillistä median vahva rooli. Moraalisen paniikin syntyvaiheella tarkoitan tapahtunutta rikosta, joka herättää reaktion yhteiskunnassa. Moraalisen paniikin reaktiovaihe kuvaa oikeudenkäyntiprosessia. Moraalista paniikkia pyritään lieventämään ratkaisuvaiheessa. Lehtien sivuilla keskustellaan lainmuutoksen tarpeellisuudesta. Moraalisen paniikin perintöä ovat pysyvät muutokset lainsäädännössä. Uutiset käsittelevät moraalisen paniikin synty- ja reaktiovaihetta, kun taas taustoittavissa jutuissa käsitellään ratkaisu- ja perintövaihetta.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other moraalinen paniikki
dc.title "Lapsi sano ei" : moraalisen paniikin ilmentyminen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uutisoinnissa maakuntalehdessä vuosina 2005-2006
dc.title.alternative Moraalisen paniikin ilmentyminen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uutisoinnissa maakuntalehdessä vuosina 2005-2006
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208292280
dc.subject.ysa seksuaalinen hyväksikäyttö
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa uutisointi
dc.subject.ysa media
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-08-29T09:45:32Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record